Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach – 28.09.2020 r.

28.09.2020

Zobacz, jak prezentują się aktualny stan i bieżące zmiany gospodarki w poszczególnych branżach. Pobierz [RAPORT]

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.