Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach - 30.03.2020 r.

30.03.2020

Prezentujemy obraz polskiej gospodarki jeszcze sprzed ujawnienia się przykrych skutków koronawirusa. Oto co działo się w branżach w lutym.  Pobierz RAPORT

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.