• A A A

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach – 30.12.2019 r.

03.01.2020

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem zawierającym dane o sektorze przedsiębiorstw. Najszerszy zakres danych dostępny jest dla przemysłu i budownictwa – gdzie zaprezentowany jest poziom sprzedaży i aktualne tempo jej wzrostu wraz z przeciętną wydajnością pracownika mierzoną sprzedażą przypadającą na jednego zatrudnionego, poziom i dynamika zatrudnienia, poziom i dynamika płac, dynamika wydajności. W przypadku pozostałych branż informacja dotyczy poziomu i dynamiki płac oraz poziomu i dynamiki zatrudnienia.

Pobierz RAPORT