Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach – 31.08.2020

31.08.2020

W wielu branżach lipiec przyniósł ugruntowanie poprawy postępującej po odmrożeniu gospodarki. Rosną zatrudnienie i płace, odreagowując wcześniejsze spadki związane z dostosowywaniem się do niższego popytu na towary i usługi. Można nawet wskazać kilka branż, w których lipcowy poziom sprzedaży wyraźnie prześcignął ten z lutego.

Aż chciałoby się przytoczyć „A po nocy przychodzi dzień a po burzy spokój …”, ale to jeszcze za wcześnie, sporo ryzyk przed nami. Do części zaś branż poprawa jeszcze nie dotarła.

Pobierz [RAPORT]


Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.