Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

29.03.2022

Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź – comiesięczny, autorski przegląd sytuacji gospodarczej w województwach – przygotowany przez Ekspertów KIG

przegląd sytuacji gospodarczej

 

  • Województwo wielkopolskie pozostaje regionem o najniższej stopie bezrobocia (3,2%).
  • W województwie śląskim odnotowano najwyższy poziom wynagrodzeń w przemyśle (6 727 PLN).
  • Województwo mazowieckie jest regionem o najwyższym poziomie wynagrodzeń w budownictwie (7 744 PLN).
  • Najwyższym tempem wzrostu produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym może pochwalić się województwo mazowieckie (o 28,4%).
  • Z kolei województwo świętokrzyskie zanotowało najwyższy wzrost sprzedaży w budownictwie (o 92,6%).

 

Bezrobocie
W lutym liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 921,8 tys. osób i była o 5,3 tys. osób niższa niż w końcu stycznia oraz o 177,7 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu lutego 5,5% była taka sama jak w styczniu. Jednocześnie okazała się być ona o 1,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem lepszym niż w styczniu kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,0 pkt proc. Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych w lutym i towarzyszące temu utrzymanie stopy bezrobocia na poziomie notowanym w styczniu należy traktować jako asezonowe, pozytywne zaskoczenie.

Najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w lutym w województwie warmińsko-mazurskim (9,0%) a najniższe w wielkopolskim (3,2%).

Zobacz też: Bezrobocie w lutym wyniosło 5,5% – o 1,1 pkt proc. mniej niż przed rokiem

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie
Przeciętne uposażenie okresie I-II 2022 roku wyniosło średnio dla całego kraju 6 090 PLN w przemyśle i 5 947 PLN w budownictwie. W stosunku do wyników z ubiegłego roku płace w przemyśle wzrosły o 9,5% a w budownictwie o 12,6%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle w okresie styczeń-luty br. zanotowano w województwie śląskim – 6 727 PLN.  Wynagrodzenia średnio powyżej 6 tys. PLN otrzymywali również pracownicy w województwach: mazowieckim (6 720 PLN), dolnośląskim (6 699 PLN) i pomorskim (6 183 PLN). Najniższe płace otrzymywali pracownicy w województwie podkarpackim (5 238 PLN).

W budownictwie najwyższy poziom średnich wynagrodzeń zaobserwowano w województwie mazowieckim (średnio 7 744 PLN). Z kolei województwo świętokrzyskie było regionem o najniższym poziomie wynagrodzeń (4 544 PLN).

Zobacz też: Zatrudnienie i płace w lutym 2022

 

Przemysł – produkcja i wydajność
Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w okresie styczeń-luty 2022 roku o 17,4% r/r. Wszystkie regiony zanotowały wzrost – największy województwa: mazowieckie (o 28,4%), podkarpackie (o 25,3%), zachodniopomorskie (o 23,4%) i podlaskie (o 20,9%). Województwa dolnośląskie i wielkopolskie okazały się regionami o najniższym tempie wzrostu – odpowiednio o 7,2% i 7,6%.

Wydajność w przemyśle w pierwszych dwóch miesiącach br. wzrosła przeciętnie o 15,9% w skali całego kraju. We wszystkich województwach wydajność wzrosła. Najwięcej – o 27,0% w województwie mazowieckim a najmniej – o 5,7% w dolnośląskim.

 

Budownictwo – produkcja i wydajność
Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie I-II 2022 roku wzrosła w skali całego kraju o 31,1% r/r. Poza województwem warmińsko-mazurskim, w którym sprzedaż spadła o 13,0%, wszystkie województwa odnotowały dodatnie wyniki w ujęciu rocznym. Najwyższy wzrost osiągnęły województwa: świętokrzyskie (wzrost o 92,6%), lubuskie (o 85,2%), wielkopolskie (o 54,8%) i pomorskie (o 52,7%). Wydajność w budownictwie wzrosła średnio o 30,4% r/r. Najwyższe wzrosty odnotowano w województwach świętokrzyskim i lubuskim (odpowiednio 93,0% oraz 80,3%). Wydajność spadła w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku w jednym województwie – warmińsko-mazurskim (o 10,7%).

Zobacz też: Wyniki budownictwa w styczniu 2022

 

Rynek mieszkaniowy
W okresie styczeń-luty 2022 roku oddano do użytku 33 735 mieszkań – o 0,1% mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Największy wzrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 36,8%) a największy spadek w województwie lubelskim – o 25,3%.

 

Pobierz PDF >>>Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Pobierz PDF >>> Monthly review of the economic situation in voivodships

Zobacz też inne raporty KIG

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.