Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach - 26.06.2020 r.

26.06.2020

Statystyki za maj, jakie przedstawił niedawno Główny Urząd Statystyczny pokazują, że odmrażanie gospodarki postępuje i przynosi już pierwsze efekty. Niestety wyniki wciąż mocno odbiegają od poziomu, jaki ze spokojem przyjęlibyśmy w „zwykłych” okolicznościach. Wypada też pamiętać, że w poszczególnych branżach i województwach poprawa przychodzi z różnym natężeniem. Nie dla wszystkich odblokowanie nadeszło już w maju. Część firm, mimo formalnej zgody na wznowienie działań, nie podjęła ich nie mogąc sprostać nowym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa lub po prostu bojąc się, że popyt na ich towary i usługi może być wciąż zbyt niski, by opłacało się ponieść koszty uruchomienia działalności.

Pobierz [RAPORT]

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.