Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach - 28.02.2020 r.

04.03.2020

Aktualny stan i bieżące zmiany gospodarki w poszczególnych regionach kraju.

POBIERZ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.