Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 29.04.2019 r.

27.06.2019

Najwyższe bezrobocie rejestrowane ma miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (10,4%), podkarpackim (8,7%) i świętokrzyskim (8,3%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,2%), małopolskim (4,8%) i mazowieckim (4,9%). W stosunku do wyników z lutego, bezrobocie we wszystkich województwach nieznacznie spadło. Należy mieć jednak na uwadze, że z przyczyn sezonowych bezrobocie w pierwszych miesiącach roku jest najwyższe, począwszy zaś od marca zaczyna spadać. Jest to głównie związane z notowanym w przełomie roku niższym popytem na pracowników sezonowych w budownictwie i rolnictwie i niższym niż latem popytem na pracowników w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego. Począwszy od marca zatrudnienie sezonowe zaczyna rosnąć.

Przeciętne uposażenie w pierwszym kwartale dla całego kraju wyniosło 5037 PLN w przemyśle i 4873 PLN w budownictwie i okazało się nieznacznie wyższe w stosunku do lutego. Najwyższe płace w przemyśle notowane są w województwach: mazowieckim (5638 PLN), śląskim (5561 PLN), dolnośląskim (5430 PLN); najniższe zaś w warmińsko-mazurskim (4236 PLN), podlaskim (4365 PLN) i podkarpackim (4377 PLN). Najwyższe płace w budownictwie notowano zaś w województwach: mazowieckim (6031 PLN) i dolnośląskim (5227 PLN); najniższe zaś w świętokrzyskim (3856 PLN) i podkarpackim (3894 PLN).

Produkcja sprzedana przemysłu okazała się w marcu o 9,8% wyższa niż w lutym i o 5,6% w porównaniu z miesiącem analogicznym. W całym pierwszym kwartale była wyższa niż przed rokiem o 6,1%. Szczególnie dobrze prezentował się wzrost zanotowany w województwie lubelskim, gdzie produkcja była wyższa niż przed rokiem o aż 13,9%. Wydajność w p[przemyśle wzrosła przeciętnie o 3,7%. Najwyższy wzrost wydajność przemysłu względem I kwartału 2018 r. miał miejsce w województwach: lubelskim (10,5%), dolnośląskim (7,9%), podkarpackim i zachodniopomorskim (po 7,5%); najniższy zaś w śląskim (0,4%), opolskim (0,6%) i lubuskim (1,1%).

Produkcja budowlano-montażowa w marcu okazała się o 27,2% wyższa niż w lutym i o 10,8% w porównaniu z miesiącem analogicznym. W całym pierwszym kwartale była wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 19,7%. Najwyższy wzrost wydajności budownictwa względem I kwartału 2018 r. miał miejsce w województwach: świętokrzyskim (49,5%), lubelskim (26,7%), wielkopolskim (23,7%) i zachodniopomorskim; najniższa zaś w województwach: pomorskim (-3,7%), śląskim (-1,0%) i warmińsko-mazurskim (2,1%).

W załączeniu pełny materiał.

Raport pobierz pdf

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.