Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach - 29.05.2020 r.

02.06.2020

Pandemia dotknęła wszystkie regiony naszego kraju, ale nie z jednakową siłą. Kwietniowe dane dotyczące całej gospodarki nie pokazują, jak skrajnie różniła się sytuacja pomiędzy poszczególnymi województwami w zakresie zmian sprzedaży, zatrudnienia i płac. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem KIG ukazującym zróżnicowanie w regionach.

Pobierz [RAPORT]

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.