Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach - 30.03.2020 r.

30.03.2020
Ostatnia fotografia polskiej gospodarki jeszcze sprzed ujawnienia się skutków koronawirusa. Warto zapamiętać te statystyki, aby wiedzieć do czego za kilka miesięcy musimy szczęśliwie wrócić.
Pobierz RAPORT

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.