Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach – 30.12.2019 r.

03.01.2020

Ocena potencjału gospodarczego i siły ekonomicznej poszczególnych województw przygotowana przed ekspertów KIG. Pobierz RAPORT

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.