Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach – 31.01.2020 r.

04.02.2020

Prezentowane systematycznie przez Główny Urząd Statystyczny informacje wskazują na bardzo duże zróżnicowanie województw. Dotyczy to tak ich potencjału w zakresie powierzchni, ludności, wypracowanego produktu krajowego brutto, ale również takich parametrów jak aktualne tempo wzrostu, dostępne zasoby pracy, bezrobocie, poziom i dynamika płac, postęp w zakresie wydajności.

Pobierz RAPORT

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.