Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach. Styczeń 2024

28.02.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w styczniu 2024 roku

przegląd gospodarczy

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  • Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w styczniu 2024 roku
  • Najniższą stopę bezrobocia (na koniec stycznia) zanotowano w województwie wielkopolskim  – 3,2% 
  • W przemyśle najwyższe płace (średnio 8 338 PLN) otrzymywali w analizowanym okresie pracownicy w województwie dolnośląskim, a w budownictwie – w mazowieckim (8 543 PLN) 
  • Największy wzrost produkcji przemysłowej w styczniu br. zanotowano w województwie małopolskim (11,4%), a produkcji budowlanej – w warmińsko-mazurskim (45,9%)

 

Bezrobocie 

W końcu stycznia 2024 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 837,1 tys. osób i była o 48,9 tys. osób wyższa niż w końcu grudnia oraz o 20,5 tys. osób niższa niż przed rokiem. 

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim samym jak w grudniu. Styczeń jest okresem pogorszenia statystyk bezrobocia.   

Najwyższa stopa bezrobocia występuje w województwie podkarpackim (9,0%) a najniższa w województwie wielkopolskim (3,2%)

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie 

Przeciętne wynagrodzenie w styczniu br. wyniosło średnio dla całego kraju 7 628 PLN w przemyśle i 7 299 PLN w budownictwie.  

Wynagrodzenia wzrosły w przemyśle o 13,7%, a w budownictwie o 13,6%. 

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle zanotowano w styczniu br. w województwie dolnośląskim (8 338 PLN), a następnie w województwie mazowieckim (8 326 PLN) i śląskim (8 096 PLN). Najniższe wynagrodzenia w przemyśle zanotował region podlaski (6 539 PLN). Z kolei w budownictwie najwyższy poziom wynagrodzeń występował w województwie mazowieckim  (8 543 PLN), a następnie w dolnośląskim (8 442 PLN). Najmniej w budownictwie płacono w styczniu br. w województwie lubelskim  (średnio 5 856 PLN). 

Najwyższe wynagrodzenia w budownictwie w mazowieckim – 8 543 PLN, najniższe w lubelskim – 5 856 PLN

 

Przemysł – produkcja i wydajność  

W styczniu 2024 roku produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym wzrosła w skali całego kraju o 1,6%. Dane szczegółowe pokazują wzrosty w 9 województwach – najwyższy w regionie małopolskim (o 11,4%). Spadek produkcji wystąpił w 6 województwach – największy w województwie zachodniopomorskim (o 13,2%). W regionie kujawsko-pomorskim produkcja utrzymała się na takim samym poziomie jak przed rokiem. 

Wydajność w przemyśle w pierwszym miesiącu 2024 roku wzrosła przeciętnie o 2,4%. Wzrosty zanotowano w 10 województwach – największy w małopolskim (o 12,2%). W pozostałych 6 województwach wydajność w przemyśle spadła – najmocniej w regionie zachodniopomorskim (spadek o  12,0%). 

Największy spadek w regionie zachodniopomorskim – 12,0%

 

Budownictwo – produkcja i wydajność 

W pierwszym miesiącu 2024 roku produkcja budowlana wzrosła r/r w skali całego kraju o 4,9%. Wzrost zanotowano w 9 województwach (największy w warmińsko-mazurskim – o 45,9%). W pozostałych 7 regionach produkcja budowlana spadła – najmocniej w świętokrzyskim (o 31,6%). 

Wydajność w budownictwie wzrosła w 9 województwach. Najlepszy wynik osiągnięto w województwie warmińsko-mazurskim (wzrost o 52,3%)

 

Rynek mieszkaniowy 

W styczniu br. roku oddano do użytku 14 762 mieszkania – o 22,7% mniej niż w styczniu 2023 r. Najwyższy spadek w porównaniu z wcześniejszym rokiem zanotowano w województwie opolskim (o 69,5%), a najwyższy wzrost w województwie podlaskim (o 19,8%).  

 


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki – w podziale na województwa – dostępne w formie kompendium, poniżej.

Pobierz! Przegląd gospodarczy w województwach KIG – Miesięcznik

Download! Monthly review of the economic situation in voivodshipsKontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.