Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

02.08.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-VI 2022 roku

 

dane o sytuacji gospodarczej

  • Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie wielkopolskim – wynosi ona 2,7%. 
  • Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle otrzymywali pracownicy w województwie dolnośląskim – 7 295 PLN, w budownictwie zaś pracownicy zatrudnieni w województwie mazowieckim – 8 368 PLN. 
  • W okresie I-VI 2022 roku największy wzrost produkcji odnotowano: w przemyśle – w województwie zachodniopomorskim (o 28,0%), a w budownictwie – w województwie świętokrzyskim (o 82,3%). 

Bezrobocie

W końcu czerwca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 818,0 tys. osób i była o 32,2 tys. osób niższa niż w końcu maja oraz o 175,4 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu czerwca 4,9% była niższa niż w maju o 0,2 pkt proc. Jednocześnie okazała się być ona o 1,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem lepszym niż w maju, kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,0 pkt proc. Stopa bezrobocia w czerwcu 2022 była nieco lepsza niż w prognozie KIG. Czerwiec zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia.

Najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w maju w województwie warmińsko-mazurskim (7,6%) a najniższe w wielkopolskim (2,7%).

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie okresie I-VI 2022 roku wyniosło średnio dla całego kraju 6 395 PLN w przemyśle i 6 308 PLN w budownictwie.

W stosunku do wyników z ubiegłego roku płace w przemyśle wzrosły o 11,1% a w budownictwie o 13,2%.

W województwie dolnośląskim odnotowano najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle (w okresie styczeń-czerwiec br.) – 7 295 PLN. Najniższy – w województwie warmińsko-mazurskim (5 460 PLN).

Mazowieckie znalazło się na czele tabeli wynagrodzeń w budownictwie, z wynikiem 8 368 PLN. Regionem o najniższym poziomie wynagrodzeń w budownictwie jest województwo świętokrzyskie (4 743 PLN).

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie I-VI 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 13,6%. Wszystkie regiony odnotowały wzrost. Na czele znalazło się województwo zachodniopomorskie (wzrost produkcji o 28,0%). Dobrym wynikiem – wzrost o 22,1% – może pochwalić się również m.in. województwo mazowieckie. Najwolniej produkcja rosła w województwie dolnośląskim (wzrost o 3,5%).

Wydajność w przemyśle w analizowanym okresie wzrosła przeciętnie o 12,3% w skali całego kraju. We wszystkich województwa zanotowano wzrost – najwyższy w zachodniopomorskim (o 26,2%) a najniższy w dolnośląskim (o 2,5%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła w skali całego kraju o 34,7% r/r. Wzrosty zanotowano we wszystkich regionach na czele z województwem świętokrzyskim (o 82,3%). Wydajność również wzrosła we wszystkich województwach a najdynamiczniej w świętokrzyskim (o 78,4%).

 

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-czerwiec 2022 roku oddano do użytku 109 411 mieszkań – o 3,8% więcej niż przed rokiem. Największy wzrost odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 28,8%) a największy spadek w województwie dolnośląskim – o 25,4%.


Pobierz PDF >>> Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 29.07.2022

Pobierz PDF  >>>Monthly review of the economic situation in voivodships 29.07.2022

Sprawdź także pozostałe raporty KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.