Dwucyfrowa inflacja w marcu. Kolejny rekord pobity!

01.04.2022

Opublikowane dziś dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że ponownie trzeba będzie podnieść ścieżki prognoz inflacji. Te sprzed kilku dni – choć zdawały się wysokie – są już dziś nieaktualne

inflacja w marcu

Inflacja w marcu

Trzeba się liczyć z ryzykiem, że w miesiącach letnich roczny wskaźnik inflacji może być bardzo bliski poziomowi 15%, a w końcu roku wciąż przekraczał będzie 10%. Prognozy średniorocznego wskaźnika inflacji z niedawnych 9,0% – 9,5% trzeba podnieść do nawet 11% – 12%.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w lutym o 3,2% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 10,9% (w lutym dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 8,5%).

Wskaźnik inflacji okazał się wyższy od mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 2,2% wyższe niż w lutym i jednocześnie o 9,2% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii wzrosły o 4,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca i były o 23,9% wyższe niż w marcu 2021 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu zdrożały w ujęciu miesięcznym o 28,0% a w skali roku o 33,5%.

W danych za marzec rzuca się w oczy m.in. bardzo wysoki wzrost cen paliw, które wciąż są objęte tzw. tarczą antyinflacyjną. Efekty tarczy zostały jednak w znacznym stopniu zniwelowane przez zawirowania na rynku spowodowane rosyjską inwazją na Ukrainę.

Pełniejsze dane o inflacji za marzec Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 kwietnia.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.