Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022 już za nami! 

18.02.2022

VII edycja Dyplomatycznego Otwarcia Roku wróciła po rocznej przerwie

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022

W dniu 17 lutego  2022 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022” – uroczyste i tradycyjne spotkanie noworoczne przedstawicieli ambasad, instytucji rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców.

VII edycja DOR wróciła po rocznej przerwie pod hasłem: ”Open new Dor for business”.

To coroczne wydarzenie jest inicjatywą Krajowej Izby Gospodarczej, podczas której, poza podsumowaniem minionego roku,  przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy.                     

Poprzez prezentację poszczególnych sektorów gospodarki oraz prezentację potencjału polskich regionów, zagraniczni dyplomaci i kontrahenci mogą zapoznać się z możliwościami współpracy z polskimi partnerami. DOR to nie tylko wydarzenie dyplomatyczne ale przede wszystkim promocja gospodarcza naszego kraju na rynkach międzynarodowych.

W ubiegłym roku DOR odbył się wyjątkowo  w formule online pn „Diplomeeting 2021 – on the way to re-open foreign markets” i skupiał się  na rozmowach  B2B online z udziałem przedstawicieli zagranicznych placówek oraz organizacji wsparcia biznesu i polskich eksporterów.

Tegoroczne Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022 odbyło się już w tradycyjnej formule i zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Klimatu, jak również patronatem  Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się bezpośrednio z  przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym z przedstawicielami województw, miast i urzędów marszałkowskich, jak również przedsiębiorcami oraz reprezentantami izb przemysłowo-handlowych
i bilateralnych, organizacjami otoczenia biznesu. Zebranie w jednym miejscu kluczowych interesariuszy życia publicznego i prywatnego oraz reprezentantów dyplomacji, gospodarki i biznesu dało możliwość wspólnej debaty na temat rozwoju polskiej gospodarki i współpracy zagranicznej,

O potrzebie debaty na temat rozwoju polskiej gospodarki i promocji zagranicznej świadczy duże zainteresowanie wystąpieniami naszych gości, którzy w trakcie swoich przemówień podkreślali wagę polskiej przedsiębiorczości w tym zwłaszcza  dla rozwoju gospodarczego „po pandemii”.

Spośród gości głos zabrali:

 • Pani Izabela Antos, Podsekretarz Stanu Kancelaria Premiera RP
 • Pan Piotr Wawrzyk, Sekretarz Stanu,  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Pan Jacek Żalek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Pan Prof. Mariusz Jerzy Golecki, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Pan Piotr Pyzik, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Pan Amb. Paweł Czerwiński, Doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych Kancelaria Prezydenta RP.

Z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej cześć oficjalną DOR otworzyli: Prezydent KIG Andrzej Arendarski oraz Prezes KIG Marek Kłoczko. Zabierając głos, Prezydent KIG Andrzej Arendarski odniósł się do wpływu pandemii na obecną sytuację  gospodarczą, polityczną i zdrowotną. Prezydent Arendarski podkreślił także temat międzynarodowych napięć politycznych – „zaburzających środowisko, w którym funkcjonuje światowy biznes i wprowadzających dużo niepewności”.

Obecna sytuacja stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania, którym musimy  sprostać – powiedział Prezydent KIG.

O konieczności spotkań bezpośrednich mówił z kolei Prezes KIG Marek Kłoczko, dla którego „nic nie zastąpi kontaktów na żywo”. Prezes KIG podkreślił silne, tradycyjne zaangażowanie KIG w rozwój polskiej przedsiębiorczości i po raz kolejny wyraził gotowość do wspólnego działania na rzecz budowy silnego i konkurencyjnego biznesu w Polsce i za granicą. Potrzebę dialogu na linii polityka – biznes, określił słowami:

„świat jest zbyt skomplikowany aby zostawić wszystko w rękach polityków. Biznes też musi być odpowiedzialny za to, co robi polityka i budować mosty”.

Pani Minister Izabela Antos, występując w imieniu Prezesa Rady Ministrów, odczytała z kolei list skierowany do uczestników Dyplomatycznego Otwarcia Roku od Premiera Mateusza Morawieckiego, który podziękował KIG za aktywną współpracę z administracją centralną i samorządową.

„ Naszym wspólnym celem jest wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki na rynkach światowych, budowa pozytywnego wizerunku i atrakcyjności polskiego biznesu w skali globalnej oraz wspieranie polskich eksporterów w świecie postcovidowym”.

Okres pandemii pokazał, jak istotny dla polskiej gospodarki jest handel międzynarodowy, który w tym czasie był jednym z filarów wzrostu PKB – podkreśliła Minister Antos.

Pani Minister zwróciła także uwagę na sektory zaawansowane technologicznie, w których polscy przedsiębiorcy chcieliby odgrywać większą rolę, a aktualna sytuacja związana z perturbacjami w łańcuchach dostaw stwarza im taką możliwość oraz na mega trendy wpływające aktualnie na polski eksport, jak cyfryzacja i zielony ład.

Pan Minister Piotr Wawrzyk, przedstawiając priorytety Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 2022 rok pokreślił wśród nich promocję branż związanych m.in. z IT i  zielonymi technologiami oraz skupienie się w dyplomacji ekonomicznej  szczególnie na tzw. rynkach dalekich jak azjatyckie i afrykańskie .

Pan Jacek Żalek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podkreślał ogromną rolę KIG w promocji międzynarodowej, nazywając członków  izb gospodarczych „ambasadorami polskiej sprawy”. Pan Minister Żalek przedstawiając plany MFiPR, zaznaczył jednocześnie konieczność wdrożenia nowego modelu wsparcia przedsiębiorców, który umożliwiałby połączenie prac badawczo-rozwojowych z ich komercjalizacja na rynkach zagranicznych .

Pan Piotr Pyzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych podkreślił także w swoim wystąpieniu ogromną rolę samorządu gospodarczego i jego wsparcie udzielane wszystkim przedsiębiorcom, szczególnie ważne zwłaszcza teraz w postcovidowym czasie.

Na zakończenie części oficjalnej, Pan Ambasador Paweł Czerwiński, reprezentując Prezydenta RP na Dyplomatycznym Otwarciu Roku podkreślił, że dyplomacja ekonomiczna należy do priorytetów Prezydenta Andrzeja Dudy, gdyż rozwój powiązań handlowych, infrastrukturalnych i inwestycyjnych nie tylko przynosi wymierne korzyści Polsce oraz jej obywatelom, ale także sprzyja umacnianiu pokoju i stabilności w wymiarach europejskim i globalnym. Pan Ambasador Czerwiński wyraził jednocześnie uznanie dla sieci międzynarodowych kontaktów KIG, których „namacalnym” dowodem było Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022.

Część oficjalną wydarzenia zakończyły prezentacje strategicznych partnerów DOR, wśród których swój potencjał gospodarczy i turystyczny zaprezentowali przedstawiciele władz województwa podkarpackiego, podlaskiego i mazowieckiego :

 • Pan Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
 • Pan Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 • Pan Mariusz Rukat – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego
  ds. inwestycyjno– gospodarczych .

Następnie, uczestnicy Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2022 mieli okazję do rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych podczas części networkingowo – koktajlowej urozmaiconej prezentacjami polskich regionów. Na indywidualnych stoiskach zaprezentowały się m.in. UM Woj. Podkarpackiego, UM Woj. Podlaskiego, UM Woj. Mazowieckiego, UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego, UM Woj. Łódzkiego, UM Woj. Dolno- Śląskiego, UM Woj. Śląskiego oraz Fundusz Górnośląski SA, a także firma Amidt Group, PBG Arena i firma JAKUSZ.

W trakcie wieczoru odbyła się także loteria podarunkowa, w której fundatorem nagród były PLL LOT,  Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztyników oraz firma kosmetyczna Hagi.

Partnerami medialnymi wydarzenia byli: Rzeczpospolita, Polskie Radio SA, TVP Polonia, TVP 3 Warszawa, Ambasador, Eurogospodarka, Fenomen Polska, Przedsiebiorcy.eu, Klub Integracji Europejskiej, Super Biznes.

                            Dziękujemy wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2022 i zapraszamy do współpracy w kolejnej edycji Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2023

 

 

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022 w mediach

Rzeczpospolita
https://www.rp.pl/gospodarka/art35803581-atak-na-ukraine-odstraszy-inwestorow

Polskie Radio SA
https://www.polskieradio.pl/395/7991/Artykul/2904704,Diplomats-execs-rub-elbows-in-Warsaw-audio-report

TVP3 Warszawa
https://warszawa.tvp.pl/58569386/17022022

TVP Polonia
https://polonia.tvp.pl/58521471/dyplomatyczne-otwarcie-roku-2022

Wasza Turystyka
https://www.waszaturystyka.pl/dyplomatyczne-otwarcie-roku-kig-z-turystycznymi-akcentami/

Przedsiębiorcy eu
https://przedsiebiorcy.eu/dyplomatyczne-otwarcie-roku-2022/

Fair Play
https://fairplay.pl/blog/gospodarcze-otwarcie-roku-2022

Kancelaria Prezydenta
https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-doradcow/dyplomatyczne-otwarcie-roku-zorganizowane-przez-kig,48924

Wrota Podlasia
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/bogactwo_roznorodnosci/promocja_gospodarcza/dyplomatyczne-otwarcie-roku-2022.html

Eurogospodarka
https://eurogospodarka.eu/dyplomatyczne-otwarcie-roku-kig/

 

Zobacz video nr 1 >>> TUTAJ

Zobacz video nr 2 >>> TUTAJ

Fotorelacja

 

 

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą

Agnieszka Salamończyk, Zastępca Dyrektora
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Monika Sasiak, Zastępca Dyrektora
tel: 22 6309723.
e-mail: msasiak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.