E-handel w maju: sezonowy spadek, ale wzrost rok do roku

27.06.2024

W maju 2024 roku Polacy kupili w internecie towary o wartości 6,845 mld PLN. Największy udział w sprzedaży miała grupa tekstylia, odzież i obuwie (15,8% – 1,081 mld PLN)

 

 

e-handel w maju

E-handel w maju 2024

Według szacunków Krajowej Izby Gospodarczej opartych o sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego, w maju 2024 roku obroty w handlu detalicznym ogółem wyniosły 105,134 mld PLN. Okazały się one o 0,2% niższe niż w kwietniu oraz o 4,6% wyższe niż w maju roku 2023.

Szacujemy, że 75,7% z w/w obrotów zostało zrealizowane w placówkach zatrudniających powyżej 9 osób (określanych w sprawozdawczości jako sektor przedsiębiorstw). Zamknęły się one kwotą 79,595 mld PLN. Była ona o 0,1% niższa niż w kwietniu i o 5,4% wyższa niż przed rokiem.

Obroty w e-handlu w maju 2024 roku stanowiły 8,6% obrotów handlu detalicznego realizowanych w sektorze przedsiębiorstw (79,595 mld PLN) i osiągnęły wartość 6,845 mld PLN. Były one o 2,6% mniejsze niż w kwietniu. Spadek miał charakter sezonowy. Wyniki okazały się o 6,8% wyższe niż przed rokiem.

Wyraźny spadek odnotowano w kategoriach

  • Pojazdy samochodowe, motocykle, części: -37,0%
  • Meble, rtv, agd: -7,5%
  • Tekstylia, odzież i obuwie: -3,7%
  • Żywność, napoje i wyroby tytoniowe: -1,7%
  • Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny: -0,8%

Wzrost odnotowano w kategoriach

  • Pozostałe: +9,3%
  • Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach: +2,2%

Więcej informacji na temat handlu online w Polsce w maju 2024 roku można znaleźć w raporcie Krajowej Izby Gospodarczej >>> Miesięcznik E-handel

  

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.