Wiek emerytalny zdaniem Ekspertów. Znamy wyniki Panelu Ekonomistów

04.07.2023

Panel Ekonomistów opublikował wyniki. Ekonomiści nie pozostawiają złudzeń.

Panel Ekonomistów

Panel Ekonomistów

W tej eksperckiej ankiecie pytania zadają i jednocześnie udzielają odpowiedzi – ekonomiści zawodowo związani z Polską. Publikacje ukazują się raz w miesiącu, a obszar ich badań obejmuje zawsze aktualne zagadnienia. Tym razem dominującym tematem był szeroko rozumiany system emerytalny.

Czy przekonanie o konieczności podniesienia wieku emerytalnego w Polsce podziela zdecydowana większość ekonomistów?

Na początek, komentarz Eksperta KIG, Piotra Soroczyńskiego:

„Jestem absolwentem statystyki i demografii. Studiowałem w samym początku „szalonych lat dziewięćdziesiątych”. Podczas jednych z ćwiczeń dostaliśmy zadanie, prześledzenia trendów demograficznych i tego jakie będą ich skutki dla systemu zabezpieczeń emerytalnych. Zalecono nam zaproponowanie środków zaradczych. Najmocniejsze wydały nam się trzy (i proszę wybaczyć podejście zbyt sztubackie – jak na dzisiejszą wrażliwość).

1. Od zaraz zacząć tłumaczyć społeczeństwu, że każde świadczenie emerytalne o wartości przekraczającej dwie skrzynki piwa należy traktować jako wyjątkowo hojne (niech się ludzie szykują, że na emeryturze żadnej kasy nie będzie).
2. Istotnie ograniczyć dostęp do opieki zdrowotnej (żeby ludność nie dożywała emerytury).
3. Podnieść wiek emerytalny do 75 lat dla kobiet i mężczyzn (żeby maksymalnie obniżyć udział osób dożywających emerytury – to w kombinacji z punktem 2 miało dać stosowny efekt).

Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni ostatnich trzech dekad sporo zrobiliśmy, by wcielić w życie dwa pierwsze z tych zaleceń. Teraz idziemy na twardo w kierunku realizacji trzeciego. I tylko szkoda, że nie wybrzmiało, że my sobie po tych ćwiczeniach z demografii tylko głupawo żartowaliśmy.

I wypada docenić jak pytanie zgrabnie przemyca powszechne nakłonienie do potwierdzenia, że wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn powinien być taki sam … ?”.

Wynik ankiety: 50% odpowiadających uważa, że wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien wynieść 67 lat

Aby nieco ostudzić emocje przeciwników tego rozwiązania – warto przytoczyć opinię Głównego Ekonomisty PFR, Pawła Dobrowolskiego, zdaniem którego wiek emerytalny powinien wynosić 71 lat.

„Najlepiej odejść od kategorii powszechnego wieku emerytalnego w kierunku zebrania minimalnej kwoty składek uprawniającej do minimalnej emerytury. Dla tych, którzy nie zbiorą minimalnej kwoty składek uprawniającej do minimalnej emerytury ustanowić wysoki wiek uprawniający do skorzystania z minimalnej emerytury. Ci, którym zdrowie nie będzie pozwalać pracować powinni otrzymywać zasiłek pomostowy do emerytury.

By system emerytalny nie wysysał środków publicznych z innych dziedzin i nie generował niestabilności dla gospodarki wiek emerytalny uprawniający do minimalnej powinien być powyżej 70 lat.

W przeszłości nie było realistyczne, by chorowite pokolenia seniorów mieszkających poza głębokimi rynkami pracy i ograniczonej mobilności pracowały do 70 tki.

W przyszłości „nowsi” seniorzy będą:

– w lepszym zdrowiu,
– z większym doświadczeniem w gospodarce rynkowej,
– większą świadomością emerytalną,
– częściej będą mieszkać w głębokich wielkomiejskich rynkach pracy,
– zmienia się struktura pracy w kierunku usług co powinno sprzyjać zatrudnianiu seniorów,
– a pracodawcy oferować elastyczne możliwości pracy dostosowane do oczekiwań i możliwości seniorów”.

Czy ustawowy wiek uprawniający do przejścia na emeryturę zostanie podniesiony w przeciągu następnej dekady?

Zachowanie obecnych zasad przechodzenia na emeryturę spowoduje w okresie następnych 10-20 lat znaczący wzrost obciążeń dla pracujących lub znaczący spadek finansowania pozostałych usług publicznych (edukacja, zdrowie, obronność).

Więcej odpowiedzi, zaskakujących komentarzy i punkt widzenia Ekspertów, znajdą Państwo >>> tutaj


Piotr Soroczyński i jego zespół regularnie przygotowują analizy rynku, analizy wskaźników gospodarczych oraz prognozy gospodarcze, które Krajowa Izba Gospodarcza publikuje na swoich stronach, m.in. comiesięczne przeglądy makroekonomiczne, przeglądy branż, województw, analizę stanu rezerw walutowych, wskaźników inflacji, eksportu etc.
Z analiz dostarczanych przez głównego ekonomistę KIG, korzystają także ośrodki badawcze oraz media w Polsce. Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji.

Poznaj eksperckie analizy KIG >>> TUTAJ

Jeśli chcesz być na bieżąco >>> zapisz się na newsletter KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.