Eksperci KIG o stanie polskiej gospodarki w Comiesięcznym Przeglądzie Makroekonomicznym

03.10.2022

Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Zobacz najważniejsze dane dotyczące stanu polskiej gospodarki w autorskim przeglądzie KIG

 

  • PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

W całym roku 2021 PKB wzrósł w ujęciu realnym o 5,9%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 2 622 mld PLN (574 mld EUR). Dla roku 2022 dynamika PKB prognozowana jest na 4,7%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 020 mld PLN (648 mld EUR).

  • LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

Lato przynosi spadek bezrobocia. W sierpniu rozpoczęło się lokalne minimum bezrobocia, które potrwa do października. W tym czasie bezrobotnych będzie 800 tyś. osób, a stopa bezrobocia wyniesie 4,8%. W końcu roku 2022 stopa bezrobocia wyniesie 5,0%, a liczba bezrobotnych 835 tyś.

  • BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

Po lipcu saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było ujemne i wyniosło -24 673 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił -4,01%. W ostatnich 12 miesiącach eksport towarów wyniósł 309 mld EUR, a eksport usług 75 mld EUR.

 

Szczegółowe dane dotyczące polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – poniżej

 

Pobierz! Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

Download! Monthly Macroeconomic Review in English 

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.