Eksport i import w 2018 roku

06.08.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego w 2018 roku według danych ostatecznych. Prezentowane są one jak zwykle w jednym z letnich miesięcy. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 223,6 mld EUR, co pokazuje kwotę o 2,6 mld EUR wyższą niż wcześniej prezentowo. Dzięki tej zmianie wzrost eksportu prezentowany dla roku 2018 uległ zwiększeniu z wcześniej pokazywanych 7,0% do 8,2%.

Istotnemu zwiększeniu legły statystyki eksportu do Niemiec. Okazał się on o 0,9 mld EUR wyższy i osiągnął do rekordową kwotę 63,1 mld EUR. Wypada podkreślić, że eksport ten okazał się o aż 11,1% wyższy niż w roku 2017 (według wstępnych danych wzrost wynosił 9,6%) i to mimo, że gospodarkę niemiecką mocno już hamowało spowolnienie. Sprzedaż do pozostałych krajów strefy euro okazała się wyższa niż w poprzednich zestawieniach o 1,0 mld EUR i sięgnęła kwoty 66,3 mld EUR, natomiast do krajów Unii niebędących w strefie euro zwiększyła się o 0,8 mld EUR do kwoty 50,9 mld EUR. Wzrosty wartości sprawozdawanych kwot eksportu zaobserwowano głównie w przypadku krajów Unii Europejskiej, w poziomie sprzedaży do reszty krajów różnice były znikome. Wypada podkreślić, że po korekcie danych zmieniła się kolejność naszych głównych partnerów eksportowych – Stany Zjednoczone spadły na 9, ustępując miejsca Szwecji.

Również w przypadku importu statystyki roku 2018 uległy sporej zmianie. Wartość sprowadzonych do Polski towarów okazała się o 2,1 mld EUR wyższa od wcześniej prezentowanej i wyniosła 228,2  mld EUR. Wzrost importu osiągnął ostatecznie 10,7% wobec 9,7% prezentowanych wcześniej. Podobnie jak w przypadku danych o eksporcie szczególnie imponująca była „poprawka” danych dla Niemiec wynosząca 0,9 mld EUR (do kwoty 51,5 mld EUR). Import z pozostałych krajów strefy euro skorygowano o 1,1 mld EUR do kwoty 55,8 mld EUR, a z krajów Unii niebędących w strefie euro – o 0,2 mld EUR do kwoty 26,8 mld EUR. W przypadku importu z pozostałych krajów rozwiniętych oraz rozwijających się nie dokonano znaczącej korekty. Natomiast z krajów Europy środkowo-wschodniej (w tym zwłaszcza z Rosji) zanotowano korektę w dół o -0,4 mld EUR, co spowodowało zmniejszenie kwoty do 20,2 mld EUR.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.