Eksport i import w marcu 2019

14.03.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 56,6 mld EUR, co pokazuje kwotę o 4,4% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W miesiącach tych odnotowano wzrost eksportu do krajów rozwiniętych o 4,1% (do kwoty 49,5 mld EUR). Eksport do głównego partnera handlowego Polski – Niemiec, pozostał bez zmian (15,3 mld EUR). Warto podkreślić, że udział Niemiec obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 1,2 p. proc. i wyniósł 27,0%. Może być to potwierdzeniem obaw dotyczących kondycji niemieckiej gospodarki i jej nieśpiesznie rosnącego popytu na nasze towary. W pierwszym kwartale br. odnotowano wzrost eksportu do niemal wszystkich krajów UE, należących do pierwszej dziesiątki naszych najważniejszych partnerów gospodarczych, w tym szczególnie do Wielkiej Brytanii o 9,8% (do kwoty 3,7 mld EUR) i Francji (wzrost o 8,1% do 3,4 mld EUR). W gronie najbliższych naszych partnerów martwi sięgający 0,2% spadek sprzedaży do Czech (do kwoty 3,4 mld EUR). Rewelacyjnie prezentowała się dynamika sprzedaży do USA – 13,2%, po której to sprzedaż sięgnęła 1,7 mld EUR. Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano towary na kwotę 3,2 mld EUR (wzrost o 10,9%), głównie do Rosji (1,6 mld EUR), zaś do krajów rozwijających się – 3,9 mld EUR (wzrost o 3,0%).

W I kwartale br. import ogółem wyniósł 56,9 mld EUR, co pokazuje kwotę o 2,2% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W miesiącach tych odnotowano wzrost importu z krajów rozwiniętych o 1,3%. Uwagę zwraca umiarkowany wzrost importu z Niemiec o 1,6% (12,9 mld EUR) oraz bardzo dynamiczny z USA (wzrost o 10,7% do 1,8 mld EUR). Udział Rosji w imporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 0,9 p. proc. i stanowił 6,0%. Z krajów rozwijających się zaimportowano towary na kwotę 14,7 mld EUR (wzrost o 25,8%) w  tym Chin 7,0 mld EUR wzrost o 10,1%

Kontakt

Karolina Makijewska
tel. +48 22 630 96 57
kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.