Eksport i import w okresie styczeń-grudzień 2023

15.02.2024

W 2023 roku – w wymianie towarowej – odnotowana została nadwyżka sięgająca 10,5 mld EUR

eksport i import

Eksport i import w okresie styczeń – grudzień 2023 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – grudzień 2023 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w roku 2023 wyniósł 351,0 mld EUR, co stanowiło wartość o 1,4% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane te okazały się nieco niższe od oczekiwanych. W okresie styczeń – listopad eksport był wyższy niż przed rokiem o 1,8%

  • Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W roku 2023 nasz eksport sięgnął tu 98,1 mld EUR i jednocześnie okazał się o 1,7% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – listopad eksport do Niemiec był wyższy niż przed rokiem o 2,2%. Mamy więc utrzymanie negatywnego trendu spadku dynamiki wzrostu.
  • Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 109,7 mld EUR i okazał się o 0,4% wyższy niż w roku ubiegłym. W okresie styczeń – listopad wzrost eksportu sięgał tu 0,5% Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (21,5 mld EUR, wzrost o 8,4%), Włoch (16,0 mld EUR, wzrost o 0,8%), Holandii (15,8 mld EUR, spadek o 0,8%), Hiszpanii (9,6 mld EUR, wzrost o 8,3%) i na Słowację (9,6 mld EUR, spadek o 4,9%).
  • W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 54,4 mld EUR i okazał się o -4,1% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – listopad notowany był tu spadek sięgający -3,3%). Dominuje tu sprzedaż do Czech (22,0 mld EUR spadek o 3,9%).

Dobrze prezentują się dla roku 2023 wyniki eksportu wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (41,4 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 4,5%) np. do Wielkiej Brytanii (17,6 mld EUR wzrost o 4,5%) i do USA (10,9 mld EUR wzrost o 6,5%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w 2023 roku towary na kwotę 18,2 mld EUR (wzrost o 8,4%), głównie na Ukrainę (11,3 mld EUR wzrost o 16,8%). Do krajów rozwijających się również odnotowano dobre wyniki – eksport na poziomie – 29,2 mld EUR – wyższy niż przed rokiem o 7,0%.

W 2023 roku import ogółem z 7,0% spadkiem w stosunku do roku ubiegłego

W 2023 roku import ogółem wyniósł 340,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 7,0% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – listopad import był niższy niż przed rokiem o 6,6%).

W roku 2023 nasz import z Niemiec sięgnął 67,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 8,7% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – listopad notowano spadek o 8,4%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 79,4 mld EUR i okazał się o 2,0% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – listopad notowano wynik niższy niż przed rokiem o 2,3%). Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (16,5 mld EUR, spadek o 3,6%), Holandią (13,9 mld EUR wzrost o 0,1%), Francją (11,2 mld EUR wzrost o 3,8%) i Belgią (7,8 mld EUR spadek o 4,3%).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 36,6 mld EUR (wzrost o 9,4%) w tym z Czech 11,0 mld EUR (spadek o 1,6%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (40,9 mld EUR wzrost o 3,8%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (14,9 mld EUR spadek o 4,8%) ale również Koreą południową (9,6 mld EUR wzrost o 10,4%). Wypada odnotować pojawienie się (z grona tych krajów) w dziesiątce najważniejszych dla Polski dostawców – Norwegii z wynikiem 8,3 mld EUR – wzrost o 69,5%.

Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 7,6 mld EUR (spadek o 66,9%), zaś z krajów rozwijających się 108,5 mld EUR (spadek o 6,1%) – tu głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (47,4 mld EUR spadek o 12,1%).

eksport i import

Rok 2023 z dodatnim bilansem handlowym

W 2023 roku w wymianie towarowej odnotowana została nadwyżka sięgającą 10,5 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 30,6 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 30,3 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 17,8 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 0,5 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy nadwyżkę na poziomie 10,6 mld EUR. Deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -79,3 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).


Eksport i import w okresie styczeń – grudzień 2023 >>> pobierz w PDF

Sprawdź pozostałe analizy KIGKontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.