Eksport i import w okresie styczeń – maj 2021 roku

15.07.2021

Eksport ogółem w okresie I – V 2021 wyniósł 112,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 22,9% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego

Eksport i import w okresie styczeń – maj 2021 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – maj 2021 roku. Zobacz jak prezentowały się eksport i import w tym okresie.

Po wyjątkowo trudnym początku roku, kiedy aura była wyjątkowo niesprzyjająca handlowcom i logistykom, wiosna przyniosła odrobienie większości z tych zaległości. Z pewnością na statystyki miała też pozytywny wpływ postępująca stopniowo normalizacja na granicy UE – UK. W części gospodarek mocniej zarysowały się też scenariusze uruchamiania aktywności gospodarczej po pandemii. Zwraca uwagę pojawiająca się u części naszych odbiorców tendencja, pracowania na większym niż niegdyś poziomie zapasów – tak wyrobów gotowych, jak i komponentów potrzebnych do dalszej produkcji. Dla statystyk porównujących wyniki bieżące z tymi sprzed roku istotne było wejście w echo skrajnie falującej bazy sprzed roku (na kwiecień 2020 przypadł szczyt załamania aktywności gospodarczej związany z pandemią, na maj zaś pierwsze odreagowanie wcześniejszych spadków).

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w okresie I – V 2021 wyniósł 112,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 22,9% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w okresie styczeń – kwiecień 2021 były o 19,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I – V 2021 nasz eksport sięgnął tu 32,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 25,3% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – kwiecień 2021 notowany był wzrost o 22,1%). Pokaźny wzrost eksportu wypracowany w sytuacji wciąż umiarkowanej kondycji niemieckiej gospodarki zaskakuje pozytywnie. Podobną była jednak praktyka całego ubiegłego roku (wzrost naszego eksportu przy słabej w Niemczech koniunkturze).

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 34,3 mld EUR i okazał się o 29,3% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – kwiecień 2021 notowany był wzrost sięgający 25,2%). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na szybko rosnące wyniki sprzedaży do Włoch (5,5 mld EUR, wzrost o 46,8%, po wzroście w okresie styczeń – kwiecień o 43,0%), Francji (6,7 mld EUR, wzrost o 30,5%, po wzroście w okresie styczeń – kwiecień  na poziomie 28,1%), Hiszpanii (2,9 mld EUR wzrost o 29,6%, gdy jeszcze w okresie styczeń – kwiecień obserwowany był tu wzrost o  22,7%). Wciąż pozytywnie prezentują się wyniki sprzedaży do Holandii (4,8 mld EUR, wzrost o 17,6% wobec wzrostu w okresie styczeń – kwiecień o 12,3%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 17,8 mld EUR i okazał się o 18,3% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – kwiecień 2021 notowany był tu wzrost sięgający 13,8%). Poprawia się słaba dotąd sprzedaż do Czech (6,5 mld EUR wzrost o 19,9%). Cieszy też wzrost sprzedaży do Szwecji (3,2 mld EUR wzrost o 19,9%).

Stopniowo normalizują się  kontakty z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (12,7 mld EUR poziom wyższy niż przed rokiem o 9,0%) np. do Wielkiej Brytanii (5,6 mld EUR wzrost o 4,7%) i do USA (2,9 mld EUR wzrost o 7,7%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w pierwszych pięciu miesiącach roku 2021 towary na kwotę 6,3 mld EUR (wzrost o 16,4%), głównie do Rosji (3,1 mld EUR wzrost o 13,1%). Do krajów rozwijających się odnotowano zaś doskonałe wyniki – eksport na poziomie – 9,1 mld EUR wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 28,1%).

Eksport i import w okresie styczeń – maj 2021 roku - według krajów

W okresie I – V 2021 import ogółem wyniósł 109,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 21,7% wyższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – kwiecień 2021 import był wyższy niż przed rokiem o 15,6%).

W pierwszych pięciu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 23,6 mld EUR i jednocześnie okazał się o 23,6% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – kwiecień 2021 notowano wzrost o 17,4%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 26,4 mld EUR i okazał się o 22,5% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – kwiecień 2021 notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 17,4%). Zwraca uwagę wzrost słabego do niedawna importu z Francji (o 20,8% do 3,8 mld EUR), przy równoczesnym silnym wzroście importu z Włoch (o 31,6% do kwoty 5,6 mld EUR), Holandii (o 25,1% do 4,4 mld EUR) i Belgii (o 24,2% do 2,6 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 10,3 mld EUR (wzrost o 19,6%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (9,3 mld EUR wzrost o 1,4%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (3,1 mld EUR spadek o 5,4%), ale i z Koreą Południową (2,7 mld EUR wzrost o 16,8%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 7,4 mld EUR (wzrost o 22,9%), głównie z Rosji (5,3 mld EUR wzrost o 16,2%), zaś z krajów rozwijających się – 32,2 mld EUR (wzrost o 27,5%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (15,7 mld EUR wzrost o 30,3%).

Eksport i import w okresie styczeń – maj 2021 roku - według towarów

Zobacz: Eksport i import w okresie styczeń – kwiecień 2021 roku

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.