Eksport i import w górę. GUS podał dane za okres styczeń – marzec 2022

17.05.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – marzec 2022

eksport i import

Eksport i import w okresie styczeń-marzec 2022

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wyniósł 79,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 17,1% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – luty eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 16,9%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pierwszych trzech miesiącach roku 2022 nasz eksport sięgnął tu 22,0 mld EUR i jednocześnie okazał się o 11,3% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – luty eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 9,5%, a w samym styczniu o zaledwie 3,3%.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 25,5 mld EUR i okazał się o 21,8% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – luty 2022 eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 20,1%, a w samym styczniu o 15,1%. Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (4,7 mld EUR, wzrost o 13,7%, po wzroście w okresie styczeń – luty 2022 na poziomie 10,7%), Włoch (3,9 mld EUR, wzrost o 14,2%, po wzroście w okresie styczeń – luty 2022 o 15,5%), Holandii (3,5 mld EUR, wzrost o 22,5% wobec wzrostu w okresie styczeń – luty o 16,6%), ale również Słowacji (2,2 mld EUR wzrost o 34,4% po wzroście w okresie styczeń – luty o 34,7%) i Belgii (2,2 mld EUR wzrost o 25,7% po wzroście w okresie styczeń – luty na poziomie 23,8%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 13,1 mld EUR i okazał się o 22,0% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – luty 2022 notowany był tu wzrost sięgający 18,4%. Dobrze prezentuje się tu zwłaszcza sprzedaż do Czech (4,9 mld EUR wzrost o 25,7% po wzroście w okresie styczeń – luty o 23,1%), ale też do Szwecji (2,2 mld EUR wzrost o 10,6%).

Rewelacyjnie prezentują się w trzech pierwszych miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (9,4 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 26,5%) np. do Wielkiej Brytanii (4,1 mld EUR wzrost o 25,7%) i do USA (2,4 mld EUR wzrost o 42,3%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w trzech pierwszych miesiącach roku 2022 towary na kwotę 3,4 mld EUR (spadek o 4,6% – gdy jeszcze w okresie styczeń – luty notowany był wzrost o 22,8%). Eksport do krajów rozwijających wyniósł 6,1 mld EUR – i okazał się wyższy niż przed rokiem o 12,3%.

eksport i import

W trzech pierwszych miesiącach 2022 roku import ogółem wyniósł 86,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 31,2% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – luty 2022 import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 29,6%.

W okresie I – III 2022 nasz import z Niemiec sięgnął 17,6 mld EUR i jednocześnie okazał się o 21,1% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – luty import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami 21,4%. Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 19,7 mld EUR i okazał się o 20,7% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – luty notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 18,8%. Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (4,1 mld EUR wzrost o 17,4%), Holandią (3,3 mld EUR wzrost o 22,3%), Francją (2,7 mld EUR wzrost o 14,4%) i Belgią (2,1 mld EUR wzrost o 26,9%).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 7,7 mld EUR (wzrost o 21,5%) w tym z Czech 2,7 mld EUR (wzrost o 21,1%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (7,5 mld EUR wzrost o 40,1%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (2,8 mld EUR wzrost o 58,2%), ale i z Koreą Południową (1,8 mld EUR wzrost o 16,8%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 8,2 mld EUR (wzrost o 90,5%), głównie z Rosji (6,5 mld EUR wzrost o 107,8%), zaś z krajów rozwijających się 25,5 mld EUR (wzrost o 35,6%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (12,9 mld EUR wzrost o 38,6%).

eksport i import

W trzech pierwszych miesiącach 2022 roku w wymianie towarowej odnotowany został deficyt sięgającą 6,7 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 4,4 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 5,8 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 5,4 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 1,9 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie -4,8 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -19,4 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).

Pobierz raport w formacie PDF >>> Eksport i import

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.