• A A A

Eksport i import w okresie styczeń – wrzesień 2022. Wzrost o 20,3% w stosunku do roku ubiegłego

18.11.2022

Eksport i import w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku

eksport i import 2022

Eksport i import w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku wyniósł 251,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 20,3% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – sierpień eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 19,9%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2022 nasz eksport sięgnął tu 69,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 15,9% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – sierpień eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 15,4%.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 78,8 mld EUR i okazał się o 23,7% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – sierpień 2022 eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 24,0%. Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (14,3 mld EUR, wzrost o 17,3%), Włoch (11,7 mld EUR, wzrost o 18,9%), Holandii (11,6 mld EUR, wzrost o 30,5%), ale również na Słowację (7,3 mld EUR wzrost o 36,7%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 42,3 mld EUR i okazał się o 27,5% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – sierpień 2022 notowany był tu wzrost sięgający 26,9%. Dobrze prezentuje się tu zwłaszcza sprzedaż do Czech (16,6 mld EUR wzrost o 32,7%), ale też do Szwecji (6,8 mld EUR wzrost o 17,4%) i na Węgry (6,6 mld EUR wzrost o 25,4%).

Doskonale prezentują się też w dziewięciu pierwszych miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (29,5 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 23,0%) np. do Wielkiej Brytanii (12,4 mld EUR wzrost o 19,1%) i do USA (7,5 mld EUR wzrost o 36,7%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w dziewięciu pierwszych miesiącach roku 2022 towary na kwotę 11,6 mld EUR (spadek o 1,5%). Eksport do krajów rozwijających wyniósł 19,9 mld EUR – i okazał się wyższy niż przed rokiem o 19,3%.

W dziewięciu pierwszych miesiącach 2022 roku import ogółem wyniósł 266,7 mld EUR, co stanowiło wartość o 28,5% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – sierpień 2022 import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami również o 28,5%.

W okresie I – IX 2022 nasz import z Niemiec sięgnął 54,7 mld EUR i jednocześnie okazał się o 23,9% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – sierpień import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami 24,3%. Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 59,2 mld EUR i okazał się o 16,1% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – sierpień notowano wynik wyższy niż przed rokiem również o 16,1%. Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (12,5 mld EUR wzrost o 15,6%), Holandią (10,2 mld EUR wzrost o 18,8%), Francją (7,8 mld EUR wzrost o 9,9%) i Belgią (6,0 mld EUR wzrost o 12,0%).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 23,9 mld EUR (wzrost o 22,6%) w tym z Czech 8,2 mld EUR (wzrost o 22,9%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (26,9 mld EUR wzrost o 52,4%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (10,9 mld EUR wzrost o 84,0%), ale i z Koreą Południową (6,1 mld EUR wzrost o 26,9%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 18,7 mld EUR (wzrost o 20,5%), głównie z Rosji (13,1 mld EUR wzrost o 18,6%), zaś z krajów rozwijających się 83,3 mld EUR (wzrost o 39,4%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (39,6 mld EUR wzrost o 34,2%).

W dziewięciu pierwszych miesiącach 2022 roku w wymianie towarowej odnotowany został deficyt sięgającą 14,8 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 15,2 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 19,6 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 18,4 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 2,6 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie -7,1 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -63,4 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.