Eksport i import w styczniu 2021

15.03.2021

Eksport ogółem wyniósł 19,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,3% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast import 18,4 mld EUR – o 7,2% niższą

 

Eksport i import w styczniu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2021 roku.

Analizując powyższe dane należy mieć na uwadze kilka specyfik, które w istotny sposób mogły zaważyć na zanotowanych wartościach. Styczeń, tak dla nas jak i dla znacznej części naszych głównych partnerów handlowych, był pod względem aury wyraźnie inny niż przed rokiem. Śnieg i mróz nie sprzyjają wypadom do sklepów, w dodatku duża część dostaw jest choć trochę opóźniona. Tak handel, jak i przemysł, mniej intensywnie realizują dostawy mające uzupełnić stany magazynowe towarów handlowych czy dóbr potrzebnych do dalszej produkcji. Pojawiły się też kolejne fale zamrożeń gospodarek wpływające tak na bieżące obroty jak i zwiększenie niepewności ile i jakich towarów będzie się potrzebować w najbliższych miesiącach. Z czynników nadzwyczajnych, a silnych, wypada też wskazać zamieszanie na granicach między UE a UK. Trzeba tez pamiętać, że dane pojedynczego miesiąca (a takimi teraz dysponujemy) mogą być mniej stabilne i nieco „przypadkowe” w porównaniu z danymi za dłuższe okresy.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 19,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,3% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w okresie I-XII 2020 były o 0,3% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Styczeń przyniósł wyniki niższe od grudniowych, co nie jest typowe. Jest już bowiem po okresie szczególnie niskiego w samym końcu roku zaopatrzenia handlu i przemysłu. Pierwszy miesiąc roku przynosi raczej stabilizację lub nawet lekkie wzrosty sprzedaży.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W styczniu 2021 nasz eksport sięgnął tu 5,4 mld EUR i jednocześnie okazał się o 3,0% niższy niż przed rokiem (w okresie I – XII 2020 notowany był wzrost o 3,9%). Spadek eksportu wypracowany w sytuacji złej kondycji niemieckiej gospodarki jest zrozumiały, choć mocno odbiega od praktyki kilku poprzednich miesięcy (wzrost eksportu przy równie słabej koniunkturze).

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 6,1 mld EUR i okazał się o 2,6% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – XII notowany był spadek sięgający 3,0%). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na wciąż słabe wyniki sprzedaży do Francji (1,2 mld EUR, spadek o 4,5%, w całym zeszłym roku był tu spadek również na poziomie 4,5%), Hiszpanii (0,6 mld spadek o 2,8%), Holandii (0,9 mld EUR, spadek o 0,8% wobec spadku o 3,4% w całym ubiegłym roku), ale równocześnie poprawiające się w przypadku Włoch (1,0 mld EUR, wzrost o 5,4% wobec spadku o 4,7% w całym ubiegłym roku).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 3,1 mld EUR i okazał się o 9,1% niższy niż przed rokiem (w okresie I – XII 2020 notowany był tu spadek sięgający 3,3%). Spadek eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wyników sprzedaży do Czech (1,1 mld EUR spadek o 12,1%). Spadek w tej grupie spłycany był jednak wzrostem sprzedaży zanotowanym do Szwecji (0,6 mld EUR wzrost o 1,3%). Spadki nie ominęły też kontaktów z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (2,1 mld EUR poziom niższy niż przed rokiem o 11,6%) np. do Wielkiej Brytanii (0,9 mld EUR spadek o 24,9%) i do USA (0,5 mld EUR spadek o 4,8%).

Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w styczniu 2021 towary na kwotę 0,9 mld EUR (spadek o 11,0%), głównie do Rosji (0,5 mld EUR spadek o 1,0%). Do krajów rozwijających się odnotowano zaś eksport na poziomie – 1,5 mld EUR wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 12,6%).

Eksport i import w styczniu 2021 - wg krajów

W styczniu 2021 import ogółem wyniósł 18,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 7,2% niższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – XII 2020 import był niższy niż przed rokiem o 4,8%).

W styczniu nasz import z Niemiec sięgnął 3,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 5,7% niższy niż przed rokiem (w okresie I – XII 2020 spadek wynosił 5,0%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 4,2 mld EUR i okazał się o 7,4% niższy niż przed rokiem (dla okresu I – XII 2020 notowano wynik niższy niż przed rokiem o 6,3%). Zwraca uwagę spadek importu z Francji (o 14,4% do 0,6 mld EUR) i Włoch (o 4,5% do kwoty 0,9 mld EUR), przy równoczesnym wzroście importu z Holandii (o 4,8% do 0,7 mld EUR) i Belgii (o 2,4% do 0,4 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 1,7 mld EUR (spadek o 8,3%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (1,5 mld EUR spadek o 27,6%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (0,5 mld EUR spadek o 38,7%), ale i z Koreą Południową (0,5 mld EUR spadek o 15,2%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 1,3 mld EUR (spadek o 14,6%), głównie z Rosji (1,0 mld EUR spadek o 21,1%), zaś z krajów rozwijających się – 5,8 mld EUR (wzrost o 2,0%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (2,9 mld EUR wzrost o 4,8%).

Eksport i import w styczniu 2021 - wg towarów

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.