Eksport i import w styczniu 2022 roku

15.03.2022

Według najnowszych danych opublikowanych przez GUS polski eksport i import odnotował wzrost, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku.

Eksport i import – styczeń 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2022 roku.

Eksport ogółem w styczniu 2022 wyniósł 23,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 13,5% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane te okazały się słabsze od oczekiwanych – zwłaszcza w świetle wypracowanych w styczniu wyników przemysłu i obrotów w handlu hurtowym. Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w całym roku 2021 były o 19,1% wyższe niż w roku 2020. W samym styczniu roczną dynamikę eksportu istotnie poprawiał efekt wyjątkowo niskiej bazy sprzed roku.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W styczniu 2022 nasz eksport sięgnął tu 6,3 mld EUR i jednocześnie okazał się o 3,3% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – grudzień 2021 notowany był wzrost o 18,0%). Głęboka redukcja dynamiki eksportu jest zastanawiająca i niepokojąca jednocześnie. W ubiegłym roku udawało się utrzymać doskonale tempo wzrostu sprzedaży na ten rynek – mimo niezbyt dobrej kondycji niemieckiej gospodarki. Być może jednak słabsza dynamika w styczniu – to efekt przypadkowych przesunięć w terminarzu dostaw (wszak mowa o danych dotyczących pojedynczego miesiąca).

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 7,5 mld EUR i okazał się o 15,1% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – grudzień 2021 notowany był wzrost sięgający 24,2%). Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (1,4 mld EUR, wzrost o 8,3%, po wzroście w okresie styczeń – grudzień  2021 na poziomie 21,4%), Włoch (1,2 mld EUR, wzrost o 17,4%, po wzroście w okresie styczeń – grudzień 2021 o 27,1%), Holandii (1,0 mld EUR, wzrost o 6,4% wobec wzrostu w okresie styczeń – grudzień o 20,3%), ale również Hiszpanii (0,6 mld EUR wzrost o 8,3%) i Belgii (0,6 mld EUR wzrost o 19,2%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 3,6 mld EUR i okazał się o 10,4% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – grudzień 2021 notowany był tu wzrost sięgający 17,4%). Dobrze prezentuje się tu zwłaszcza sprzedaż do Czech (1,4 mld EUR wzrost o 13,4%).

Rewelacyjnie prezentują się w styczniu wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (2,9 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 29,9%) np. do Wielkiej Brytanii (1,4 mld EUR wzrost o 39,8%) i do USA (0,7 mld EUR wzrost o 43,8%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w styczniu 2022 roku towary na kwotę 1,3 mld EUR (wzrost o 33,6%), głównie do Rosji (0,6 mld EUR wzrost o 26,7%). Do krajów rozwijających się również odnotowano dobre wyniki – eksport na poziomie – 1,8 mld EUR – wyższy niż przed rokiem o 17,4%.

Eksport i import – styczeń 2022

eksport i import

W styczniu 2022 roku import ogółem wyniósł 24,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 25,2% wyższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – grudzień 2021 import był wyższy niż przed rokiem o 24,8%).

W styczniu 2022 nasz import z Niemiec sięgnął 5,0 mld EUR i jednocześnie okazał się o 18,3% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – grudzień 2021 notowano wzrost o 19,4%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 5,1 mld EUR i okazał się o 9,9% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – grudzień 2021 notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 23,2%). Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (1,0 mld EUR wzrost o 7,1%), Holandią (0,7 mld EUR spadek o 0,6%),  Francją (0,7 mld EUR wzrost o 7,3%) i Belgią (0,6 mld EUR wzrost o 28,5%).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 2,1 mld EUR (wzrost o 14,5%) w tym z Czech 0,8 mld EUR (wzrost o 20,2%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (2,2 mld EUR wzrost o 47,5%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (0,8 mld EUR wzrost o 56,0%), ale i z Koreą Południową (0,5 mld EUR wzrost o 12,8%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 2,2 mld EUR (wzrost o 65,6%), głównie z Rosji (1,6 mld EUR wzrost o 69,4%), zaś z krajów rozwijających się 7,7 mld EUR (wzrost o 31,2%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (3,9 mld EUR wzrost o 33,8%).

Eksport i import – styczeń 2022

eksport i import

W styczniu 2022 roku w wymianie towarowej odnotowany został deficyt sięgającą 0,8 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 1,3 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 2,4 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 1,5 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 0,7 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie -0,9 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -5,9 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).

Pobierz raport w formacie PDF

Sprawdź pozostałe analizy KIG

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.