Eksport i import w styczniu 2024. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

14.03.2024

Eksport i import w styczniu 2024 roku. W stosunku do roku ubiegłego – spadek sprzedaży zagranicznej o 5,2%

eksport i importEksport i import w styczniu 2024 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2024 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w styczniu 2024 roku wyniósł 28,1 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,2% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane te okazały się nieco wyższe od oczekiwanych. W okresie styczeń – grudzień 2023 eksport był wyższy niż przed rokiem o 1,4%

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy.

  • W styczniu 2024 roku nasz eksport sięgnął tu 7,7 mld EUR i jednocześnie okazał się o 10,1% niższy niż przed rokiem.
  • W okresie styczeń – grudzień 2023 eksport do Niemiec był wyższy niż przed rokiem o 1,7%.

 

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 8,9 mld EUR i okazał się o 7,3% niższy niż w roku ubiegłym.

  • W okresie styczeń – grudzień notowany był wzrost eksportu o 0,4%
  • Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (1,8 mld EUR, spadek o 6,0%), Holandii (1,4 mld EUR, wzrost o 2,2%), Włoch (1,3 mld EUR, spadek o 2,6%), Hiszpanii (0,8 mld EUR, wzrost o 1,4%).

 

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 4,4 mld EUR i okazał się o -9,5% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – grudzień 2023 notowany był tu spadek sięgający -4,1%). Dominuje tu sprzedaż do Czech (1,7 mld EUR spadek o 17,6%), ale odnotować warto również sprzedaż na Węgry (0,7 mld EUR spadek o 3,0%).

Lepiej prezentują się dla stycznia 2024 roku wyniki eksportu wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (3,5 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 3,7%) np. do Wielkiej Brytanii (1,5 mld EUR wzrost o 3,8%) i do USA (0,9 mld EUR wzrost o 5,4%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w styczniu 2024 roku towary na kwotę 1,5 mld EUR (wzrost o 8,4%), głównie na Ukrainę (1,0 mld EUR wzrost o 20,3%). Do krajów rozwijających się odnotowano jeszcze lepsze wyniki – eksport na poziomie – 2,2 mld EUR – wyższy niż przed rokiem o 11,6%.

Analiza importu w styczniu 2024

W styczniu 2024 roku import ogółem wyniósł 26,7 mld EUR, co stanowiło wartość o 8,0% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – grudzień 2023 import był niższy niż przed rokiem o 7,0%).

W styczniu 2024 roku nasz import z Niemiec sięgnął 5,3 mld EUR i jednocześnie okazał się o 6,3% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – grudzień 2023 notowano spadek o 8,7%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 6,0 mld EUR i okazał się o 3,4% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – grudzień 2023 notowano wynik niższy niż przed rokiem o 2,0%). Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (1,2 mld EUR, spadek o 2,2%), Holandią (1,0 mld EUR spadek o 3,8%), Francją (0,9 mld EUR spadek o 2,5%) i Hiszpanią (0,6 mld EUR wzrost o 10,9%).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 3,0 mld EUR (spadek o 0,9%) w tym z Czech 1,0 mld EUR (wzrost o 8,6%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (3,3 mld EUR spadek o 12,4%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (1,2 mld EUR spadek o 14,6%).  W gronie tych krajów wypada też odnotować Norwegię (0,7 mld EUR wzrost o 10,8%) a skoro jesteśmy przy imporcie węglowodorów – to również należącą oczywiście do innej grupy krajów Arabię Saudyjską (0,7 mld EUR wzrost o 7,7%).

Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 0,6 mld EUR (spadek o 48,5%), zaś z krajów rozwijających się 8,5 mld EUR (spadek o 7,7%) – tu głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (3,6 mld EUR spadek o 12,1%).

Zróżnicowane wyniki w wymianie towarowej

W styczniu 2024 roku w wymianie towarowej odnotowana została nadwyżka sięgającą 1,4 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane.

  • W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 2,4 mld EUR.
  • Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 2,9 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 1,4 mld EUR.
  • W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE, wypracowana nadwyżka wyniosła 0,2 mld EUR.
  • Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy nadwyżkę na poziomie 0,9 mld EUR.

Deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -6,3 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).  

 


Eksport i import w styczniu 2024 >>> pobierz w PDF

Sprawdź pozostałe analizy KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.