• A A A

Eksport w czerwcu 2019

31.07.2019

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w czerwcu 2019 wyniósł 17 814  mln EUR. Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla maja o 9,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami spadł o 3,0%. Wielkość eksportu w lipcu może okazać się wyraźnie wyższa w stosunku do wypracowanej w czerwcu.

Czerwiec zazwyczaj przynosi intensyfikację działalności eksportowej. Po pierwsze następuje odreagowanie po zwyczajowo słabszym maju. Po drugie, widoczna jest intensyfikacja dostaw przed okresem letnim. Mocno zapatruje się handel, ale również spore są zakupy przemysłu. Robieniu zapasów sprzyja praktyka części przedsiębiorstw tj. zamykanie produkcji na któryś z wakacyjnych miesięcy (załoga produkcyjna ma wtedy wolne, do akcji zaś wkraczają służby przeglądające i modernizujące ciągi technologiczne).

Wiele wskazuje, że taki scenariusz w bieżącym roku nie był zrealizowany. Po pierwsze doskonale prezentował się maj (wzrost eksportu w miejsce typowej korekty). Po drugie, różnice w dostępnym czasie pracy działały bardzo silnie na niekorzyść wyniku czerwca (choćby w przemyśle – gdzie obniżyły roczną dynamikę sprzedaży o około 5 pkt. proc.). Po trzecie, faktyczne wyniki przemysłu oraz handlu hurtowego wskazują, że na wynikach czerwca musiało zaważyć coś jeszcze. Jedną z tych rzeczy mogło być bardziej okazałe celebrowanie długiego weekendu – niżby wynikało to jedynie z kalkulacji kalendarzowych. Drugą sprawą mogło być przesunięcie części dostaw realizowanych zazwyczaj w czerwcu jeszcze na maj i już na lipiec. W konsekwencji czerwiec mógł przynieść, w miejsce typowego wzrostu, całkiem sporą korektę sprzedaży (-9,6%) skutkującą obniżeniem rocznej dynamiki sprzedaży z dodatnich 13,3% w maju do ujemnych -3,0%.

W czerwcu złoty wzmocnił się wobec euro o 0,7% do 4,2660 i równocześnie okazał się o 0,9% mocniejszy niż przed rokiem (w maju złoty był słabszy niż przed rokiem o 0,3%). Zmiany te pogorszyły pozycję konkurencyjną naszych eksporterów. Sytuacja kursowa nie rozpieszczała też eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W czerwcu złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty – o 1,5% do 3,7811. Jednocześnie okazał się słabszy niż przed rokiem o zaledwie 2,5% (w maju złoty był słabszy niż przed rokiem o 6,1% a jeszcze w kwietniu o 11,6%). Powoli kończy się więc notowane od kilku miesięcy osłabienie złotego względem dolara (w porównaniu do kursów sprzed roku). Było ono szczególnie istotne dla producentów konkurujących z dostawcami z dalekiego wschodu. Oferta dalekowschodnia kalkulowana w dolarach okazywała się często nieatrakcyjna dla części odbiorców. W to miejsce wchodzili nasi dostawcy. Teraz nasza przewaga w tym zakresie wygasa.

Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku eksport wyniósł 95 576 mln EUR i okazał się o 9,3% większy niż w pierwszych pięciu miesiącach roku 2018. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-V 2019 r. 97 000 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 6,8%.

Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki w latach 2019 – 2020 można oczekiwać zwiększenia naszej sprzedaży z 215,1 mld EUR w roku 2018 do odpowiednio 230,0 mld EUR (o 6,9%) w roku 2019 oraz do 246,5 mld EUR
(o 7,2%) w roku 2020.

Kontakt

Karolina Makijewska
tel. 22 630 96 57
kom. 502 503 272
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.