Prognoza KIG: Eksport w czerwcu 2023

01.08.2023

Według prognoz KIG, eksport w roku 2023 może zwiększyć się do 351,5 mld EUR tj. o 9,8%, a w roku 2024 wynosząc 392,3 mld EUR zwiększyć się o dalsze 11,6%

eksport w maju

Eksport w czerwcu 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w czerwcu 2023 roku wyniósł 28 296 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w maju o 0,3%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 3,2%. Wielkość eksportu w lipcu będzie, ze względów sezonowych, niższa od notowanej w czerwcu.

Czerwiec to zazwyczaj okres niewielkiej już intensyfikacji aktywności eksportowej – zwłaszcza jeśli wyniki maja prezentowały się dobrze. Handel uzupełnia zapasy przed miesiącami wakacyjnymi, podobnie jak przemysł – starający się mieć w okresie zamykania części firm stosowny zasób surowców, komponentów i półproduktów dla podtrzymania własnej wytwórczości. Tegoroczny wzrost sprzedaży eksportowej w czerwcu będzie zbliżony do tego przed rokiem. Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży obniży się jedynie nieznacznie – do 3,2% z 3,3% poprzednio.

W czerwcu wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej w maju – o 1,68 % i wyniosła 4,4648. Równocześnie okazała się o 3,9% mocniejsza niż przed rokiem (w maju złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 2,3%).

Mniejsze w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku notowań dolara. W czerwcu złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 1,38% do 4,1215. Czerwcowa wycena okazała się mocniejsza niż przed rokiem o 6,1%. W maju złoty wobec dolara był mocniejszy niż przed rokiem o 5,0%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku eksport wyniósł 140 753 mln EUR i okazał się o 10,7% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – V 2023 r. 146 400 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 5,8%.

W roku 2023 nie uda się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej. Wciąż jednak pozostawać będzie ono na dobrym poziomie. Różnica po części wynikać będzie z mniejszego natężenia procesów inflacyjnych. Koszty wytwarzania nie będą rosły tak szybko więc i konieczność podnoszenia cen zbytu nie będzie tak wyraźna, jak choćby w roku 2022. Silniejsze będą też efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów. Tendencja ta mocno widoczna jest tak w danych bieżących, jak i oczekiwana w wynikach miesięcy letnich. Wskazują na to publikowane obecnie dane o poziomie zamówień eksportowych w polskim przemyśle oraz o wynikach handlu hurtowego.

W roku 2023 działają jednak czynniki, które sprzyjają naszej sprzedaży eksportowej. Niedawne i wciąż notowane perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działa drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara).

eksport w czerwcu

W średnioterminowej perspektywie ważne też jest, że w Europie wyraźnie rośnie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popytu na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to zwiększa poziom zamówień dla naszej gospodarki.

W roku 2022 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 263,6 mld EUR w roku 2021 do 320,3 mld EUR (o 21,5%). Według naszych najnowszych oczekiwań eksport w roku 2023 może zwiększyć się do 351,5 mld EUR tj. o 9,8%, a w roku 2024 wynosząc 392,3 mld EUR zwiększyć się o dalsze 11,6%.

Sprawdź również  >>> eksport i import w okresie styczeń – maj 2023


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.