W okresie styczeń - lipiec 2022 roku polski eksport wzrósł o 19,3%. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

15.09.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – lipiec 2022 roku

eksport i import

Eksport i import w okresie styczeń-lipiec 2022

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku wyniósł 193,7 mld EUR, co stanowiło wartość o 19,3% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – czerwiec eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 19,1%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pierwszych siedmiu miesiącach roku 2022 nasz eksport sięgnął tu 53,6 mld EUR i jednocześnie okazał się o 14,6% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – czerwiec eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 14,2%.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 61,2 mld EUR i okazał się o 23,3% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – czerwiec 2022 eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 22,9%. Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (11,1 mld EUR, wzrost o 15,8%), Włoch (9,2 mld EUR, wzrost o 17,6%), Holandii (8,8 mld EUR, wzrost o 27,7%), ale również na Słowację (5,7 mld EUR wzrost o 39,7%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 32,7 mld EUR i okazał się o 27,2% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – czerwiec 2022 notowany był tu wzrost sięgający również 27,2%. Dobrze prezentuje się tu zwłaszcza sprzedaż do Czech (12,8 mld EUR wzrost o 33,0%), ale też do Szwecji (5,2 mld EUR wzrost o 16,8%) i na Węgry (5,1 mld EUR wzrost o 25,3%).

Doskonale prezentują się też w siedmiu pierwszych miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (22,3 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 22,3%) np. do Wielkiej Brytanii (9,6 mld EUR wzrost o 20,1%) i do USA (5,7 mld EUR wzrost o 34,0%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w siedmiu pierwszych miesiącach roku 2022 towary na kwotę 8,6 mld EUR (spadek o 4,0%). Eksport do krajów rozwijających wyniósł 15,3 mld EUR – i okazał się wyższy niż przed rokiem o 16,6%.

eksport i import

W siedmiu pierwszych miesiącach 2022 roku import ogółem wyniósł 205,7 mld EUR, co stanowiło wartość o 29,4% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – czerwiec 2022 import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 31,3%.

W okresie I – VII 2022 nasz import z Niemiec sięgnął 42,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 23,5% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – czerwiec import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami 24,9%. Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 46,0 mld EUR i okazał się o 16,0% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – czerwiec notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 17,6%. Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (9,9 mld EUR wzrost o 16,1%), Holandią (8,0 mld EUR wzrost o 22,7%), Francją (6,1 mld EUR wzrost o 9,2%) i Belgią (4,6 mld EUR wzrost o 10,2%).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 18,6 mld EUR (wzrost o 23,0%) w tym z Czech 6,3 mld EUR (wzrost o 21,4%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (20,0 mld EUR wzrost o 48,3%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (8,3 mld EUR wzrost o 79,3%), ale i z Koreą Południową (4,5 mld EUR wzrost o 21,6%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 15,8 mld EUR (wzrost o 41,4%), głównie z Rosji (11,6 mld EUR wzrost o 43,7%), zaś z krajów rozwijających się 62,8 mld EUR (wzrost o 39,3%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (29,7 mld EUR wzrost o 35,5%).

eksport i import

W siedmiu pierwszych miesiącach 2022 roku w wymianie towarowej odnotowany został deficyt sięgającą 12,0 mld EUR. Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 11,1 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 15,2 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro, osiągnięta została nadwyżka w wysokości 14,1 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 2,3 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie -7,2 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -47,5 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).

Pobierz raport w formacie PDF >>> Eksport i import

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.