Eksport w grudniu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

02.02.2022

Prognoza KIG: eksport w grudniu 2021 wyniósł 24 436 mln EUR

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w grudniu 2021 wyniósł 24 436 mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w listopadzie o 9,2%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 21,0%. Wielkość eksportu w styczniu będzie, ze względów sezonowych, niższa od notowanej w grudniu. Pełna prognoza KIG poniżej.

Eksport w grudniu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Grudzień zazwyczaj przynosi wyraźne zmniejszenie aktywności eksportowej, po bardzo wysokich październiku i listopadzie. Wygasają już bowiem dostawy na potrzeby zaopatrzenia handlu w okresie świąt i nowego roku, ale również te związane z wprowadzaniem nowego asortymentu towarów bardziej adekwatnego dla jesieni i zimy. Październik i listopad są miesiącami, w których notuje się największą sprzedaż eksportową, w grudniu natomiast dostawy są już mniej intensywne.  

W bieżącym roku wyniki grudniowe przyniosły korektę wyraźnie płytszą od typowej. Po pierwsze do nadrobienia było wciąż trochę opóźnień, jakie widoczne były jeszcze w październiku. Po drugie, część przedsiębiorstw widząc dobry popyt bieżący i bardzo wysoki poziom zamówień dla następnych miesięcy – przyspieszała wysyłki towarów realizując już dziś część dostaw przeznaczonych zapewne dla stycznia. O takim obrocie spraw zdają się przekonywać tak dane o wynikach przemysłu jak i sprzedaży w handlu hurtowym. Widoczny mógł być też ponowny dodatkowy impuls związany z nadzwyczajną sprzedażą energii tak w postaci prądu jak również gazu i węgla. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła ulec poprawie – do 21,0% w grudniu z 14,2% w listopadzie, a wobec 9,7% w październiku.

W grudniu złoty wzmocnił się wobec euro – o 0,7% do 4,6163 i równocześnie okazał się o 3,1% słabszy niż przed rokiem (w listopadzie złoty był słabszy niż przed rokiem o 3,3%). Wycena złotego pozostawała więc słaba.

Nieco inaczej prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W grudniu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o 0,2% do 4,0834. Grudniowa wycena okazała się jednocześnie słabsza niż przed rokiem – o aż 11,0%, podczas gdy w listopadzie złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 7,2%. 

Eksport w grudniu 2021 – prognoza - wycena złotego wobec wybranych walut

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych jedenastu miesiącach 2021 roku eksport wyniósł 256 982 mln EUR i okazał się o 19,1% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – XI 2021 r. 260 900 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 18,9%.

Rok 2021 rozpoczął nietypowo słaby styczeń, którego wyniki mocno obniżyła niesprzyjająca aura (patrz niższe zamówienia, kłopoty z logistyką). Luty przyniósł początek odrabiania strat. Sprzedaż w marcu okazała się wręcz rewelacyjna, przebijając mocno nawet optymistyczne prognozy. Widać w niej było nie tylko odrabianie zaległości ale i sporo dodatkowych zleceń od nowych odbiorców. Korekty (sezonowe) oczekiwane dla kwietnia i maja okazały się jedynie symboliczne. W kolejnych miesiącach wyniki eksportu również kształtowały się lepiej niż było to formułowane w prognozach sporządzanych w początku roku. Prawdopodobnie z korzystną tendencją będziemy mieli do czynienia również w kilku kolejnych miesiącach.

Eksport towarów w mln EUR - prognoza KIG

Przemawiają za tym mocno statystyki poziomu nowych zamówień eksportowych. W czerwcu były one wyższe niż przed rokiem o 31,8%, w lipcu o 18,9%, w sierpniu o 25,0%, we wrześniu o 10,8%, w październiku o 13,3%, w listopadzie 21,5% i o aż 47,6% w grudniu. Owszem część tej poprawy to efekt niskiej bazy sprzed roku. Ale tylko część. Jeśli by porównać poziomy zamówień eksportowych notowanych w roku 2021 do analogicznych z roku 2019 to w czerwcu zamówień było więcej o 27,3%, w lipcu o 21,9%, w sierpniu o 25,3%, we wrześniu o 11,4%, w październiku o 17,4% w listopadzie o 46,7%, a w grudniu o aż 61,5%. Przez pewien czas widoczne było opadanie wysokiej fali zamówień. Było ono zgodne z intuicją – wszak nasza produkcja ściera się z coraz sprawniejszą konkurencją wielu dostawców wracających do formy po okresie zatrzymania produkcji. Do tego zaznaczały się problemy z realizacją zamówień związane z niedoborami surowców czy komponentów. W miarę zaś konieczności podnoszenia cen na wytwarzane towary (patrz lawinowy wzrost kosztów wytwarzania na całym, świecie) cześć z odbiorców decydowała się na ograniczenie lub wręcz anulowanie wcześniej złożonych zamówień. Tymczasem końcówka roku przyniosła bezprzykładne zdynamizowanie poziomu zamówień.

Wyniki eksportu w całym roku 2021 okazały się zdecydowanie lepsze niż było to kalkulowane w początku roku. 

Zmiany eksportu - prognoza KIG

Według ostatecznych danych w roku 2020 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 232,9 mld EUR w roku 2019 do 236,0 mld EUR (o 1,3%). Wzrost, choć niewielki, ale osiągnięty w tak trudny dla światowej gospodarki czas – należy uznać za wynik wręcz nadzwyczajny. Według naszych szacunków eksport roku 2021 wynosząc 281,4 mld EUR mógł okazać się o 19,3% wyższy niż w roku 2020, a w roku 2022 wynosząc 322,1 mld EUR zwiększyć się o dalsze 14,5%.  

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.