Eksport w grudniu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

03.02.2023

W skali miesiąca polski eksport spadał o 8,0%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 18,2%

eksport w czerwcu 2022

Eksport w grudniu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w grudniu 2022 roku wyniósł
27 623 mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w listopadzie o 8,0%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 18,2%. Wielkość eksportu w styczniu będzie, ze względów sezonowych, nieco wyższa od notowanej w grudniu.    

Grudzień zazwyczaj przynosi wyraźne zmniejszenie wysokiej w poprzednich miesiącach aktywności eksportowej. Handel w niewielkim już stopniu zwiększa zapasy jakich potrzebuje by popytowi klientów w końcówce roku. W 2022 roku obroty zrealizowane w październiku i listopadzie były wysokie, w dodatku w grudniu weszliśmy w echo wysokiej bazy sprzed roku. W konsekwencji korekta sprzedaży notowana w ostatnim miesiącu roku 2022 była wyższa niż przed dwunastoma miesiącami. Stąd w roku 2022 roczna dynamika sprzedaży w grudniu uległa obniżeniu do 18,2% z 20,3% w listopadzie.

W grudniu wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej w listopadzie – o 0,38% i wyniosła 4,6798. Równocześnie okazała się o 1,4% słabsza niż przed rokiem (w listopadzie złoty był słabszy niż przed rokiem o 1,0%).

Większe w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku dolara. W grudniu złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 4,36% do 4,4209. Grudniowa wycena okazała się jednak wciąż słabsza niż przed rokiem – o 8,3%, w listopadzie złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 13,4%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w jedenastu pierwszych miesiącach 2022 roku eksport wyniósł 293 306 mln EUR i okazał się o 22,1% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – XI 2022 r. 315 500 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 19,7%.

Perspektywy roku 2022 w zakresie możliwego do wypracowani eksportu w początku tegoż roku prezentowały się bardzo dobrze. Wysokie w zakresie zrealizowanych obrotów okazało się też otwarcie roku. Rekordowo wysoka była wtedy dynamika zamówień. Atak Rosji na Ukrainę mocno wpłynął na procesy gospodarcze w tym na wielkość sprzedaży eksportowej. W pierwszej kolejności bardzo głębokiej redukcji uległa sprzedaż na trzy ważne dla nas rynki (Ukraina, Białoruś, Rosja). Widoczne okazały się też perturbacje związane z zaburzeniami w łańcuchach dostaw – dotykając naszej wymiany z kluczowymi dla nas rynkami.

Jednak dla roku 2022, zwłaszcza jego drugiej połowy, można wskazać czynniki, które dodatkowo (ponad to co było kalkulowane do niedawna) sprzyjały naszej sprzedaży eksportowej. Po pierwsze wciąż dobrze prezentowała się (mimo korekty), dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Umożliwiło to utrzymanie podwyższonej dynamik eksportu.

Perturbacje z łańcuchami dostaw skłoniły odbiorców ze starych krajów Unii do intensyfikacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku drogi dolar pogarszał pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara). Gwałtownie też rósł w Europie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Popyt na wzrost odporności generowany był nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – a to istotnie zwiększało poziom zamówień z naszej gospodarki. Nadspodziewanie wysokie wyniki eksportu notowane są w ostatnich miesiącach w przypadku sprzedaży na Ukrainę. Wypada też podkreślić, że czynnikiem istotnie zwiększającym statystyki eksportowe jest powszechny i gwałtowny wzrost cen. To on (w przeciwieństwie do praktyki wielu ostatnich lat) pokaźnie zwiększał realizowane utargi (nawet jeśli wzrosty w wymiarze realnym – liczone w tonach czy sztukach są umiarkowane).

W roku 2021 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 220,6 mld EUR w roku 2020 do 263,6 mld EUR (o 19,5%). Wzrost ten okazał się wyraźnie większy niżby wynikało to wyłącznie z poziomu koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych.

Według naszych szacunków eksport roku 2022 wynosząc 320,9 mld EUR mógł okazać się o 21,8% wyższy niż w roku 2021, a w roku 2023 wynosząc 370,5 mld EUR zwiększyć się o dalsze 15,4%.

Sprawdź również  >>> eksport i import w okresie styczeń – listopad


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.