Eksport w kwietniu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

02.06.2021

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w kwietniu 2021 wyniósł 22 369  mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w marcu o 8,4%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 61,9%. Wielkość eksportu w maju będzie, ze względów sezonowych, nieznacznie mniejsza od kwietniowej.  

Eksport w kwietniu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Kwiecień zazwyczaj przynosi istotne obniżenie aktywności eksportowej. Jest już bowiem po lokalnym szczycie z marca, kiedy to handel buduje zapasy towarów na okres przedświąteczny oraz na wejście kolekcji wiosna – lato, a przemysł gromadzi zapasy materiałów i półproduktów potrzebnych do dalszej produkcji – szykując się do zwiększonej wiosennej ekspansji. Skala kwietniowego obniżenia jest związana z tym jak mocny był marzec (po silnym marcu zazwyczaj następuje głębsza korekta w kwietniu).

W bieżącym roku marzec przyniósł bardzo silne zwiększenie aktywności, między innymi nadrabiane były zaległości z początku roku kiedy to pogoda nie sprzyjająca klientom, producentom i logistykom. Na tle wzrostu marcowego kwietniowa korekta powinna być traktowana jako umiarkowana.

Roczna dynamika eksportu mogła poprawić się z 27,7% w marcu do aż 61,9% w kwietniu. Wypada jednak podkreślić, że bardzo duża część z owej poprawy to wejście w echo skrajnie niskiej bazy sprzed roku. Wszak to właśnie w danych kwietniowych sprzed roku widoczny były szczyt załamania pandemicznego (wtedy to, po nadzwyczaj głębokim spadku sprzedaży w kwietniu o 27,8%, dynamika roczna eksportu obniżyła się z ujemnych -6,6% w marcu do ujemnych –29,6% w kwietniu).

W kwietniu złoty wzmocnił się wobec euro – o 0,8% do 4,5658 i równocześnie okazał się o 0,5% słabszy niż przed rokiem (w marcu złoty był słabszy niż przed rokiem
o 3,7%). Lekkie wzmocnienie złotego w kwietniu nie powinno specjalnie dziwić. Stanowi jednak sporą różnicę w stosunku do osłabienia sprzed roku – wywołanego szokiem około pandemicznym. Mimo kwietniowego wzmocnienia wycena złotego wciąż pozostawała słabą.

Inaczej prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W kwietniu złoty również wzmocnił się w stosunku do tej waluty – o 1,2% do 3,8212 . Jednak kwietniowa wycena jednocześnie okazała się wyraźnie mocniejsza niż przed rokiem – o 8,7% (w marcu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 3,6%).

Eksport w kwietniu 2021 – wycena złotego wobec wybranych walut

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku eksport wyniósł 65 230 mln EUR i okazał się o 10,7% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – III 2021 r. 66 300 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 8,3%.

Eksport w kwietniu 2021 – eksport towarów w mln EUR

Rok bieżący rozpoczął nietypowo słaby styczeń, którego wyniki mocno obniżyła niesprzyjająca aura (patrz niższe zamówienia, kłopoty z logistyką). Luty przyniósł początek odrabiania strat. Sprzedaż w marcu okazała się wręcz rewelacyjna, przebijając mocno nawet optymistyczne prognozy. Widać w niej było nie tylko odrabianie zaległości ale i sporo dodatkowych zleceń od nowych odbiorców. Co ważne nie był to jednorazowy impuls, ale początek korzystnej tendencji – wyraźnie korzystniejszej od założeń dokonywanych w początku roku. Przemawiają za tym mocno statystyki poziomu nowych zamówień w przemyśle w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. W marcu zamówienia w przemyśle były wyższe niż przed rokiem o 33,7% a w kwietniu 69,4%, natomiast zamówienia eksportowe odpowiednio 37,7% w marcu i 92,9% w kwietniu. Owszem część tej poprawy to efekt szczególnie niskiej bazy sprzed roku. Ale tylko część. Jeśli by porównać tegoroczne poziomy zamówień eksportowych do analogicznych z roku 2019 to w styczniu zamówień było więcej o 1,5% w lutym o 16,4% w marcu o 22,8%, a w kwietniu o 25,2%. Nawet gdyby ta wysoka fala zaczęła stopniowo opadać w kolejnych miesiącach (kiedy to nasza produkcja będzie silniej ścierać się z coraz sprawniejszą konkurencją wielu dostawców wracających do formy po okresie zatrzymania produkcji), to wyniki eksportu w całym roku 2021 powinny okazać się zdecydowanie lepsze niż było to kalkulowane miesiąc – czy dwa – temu.

Eksport w kwietniu 2021 – zmiany eksportu

W roku 2020 nasza sprzedaż eksportowa uległa zmniejszeniu z 232,9 mld EUR w roku 2019 do 232,8 mld EUR (o 0,03%). Regres okazał się znikomy jak na tak katastrofalny dla światowej gospodarki czas. W roku 2021 eksport wynosząc 265,2 mld EUR może okazać się o 13,9% wyższy niż w roku 2020 (poprzednia prognoza 250,4 mld EUR, wzrost o 7,6%), a w roku 2022 wynosząc 289,3 mld EUR zwiększyć się o dalsze 9,1% (poprzednia prognoza 272,9 mld EUR, wzrost o 8,9%).

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.