Eksport w lipcu 2019 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

03.09.2019

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w lipcu 2019 wyniósł 18 778  mln EUR. Zwiększył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla czerwca o 3,9%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami wzrósł o 6,2%. Wielkość eksportu w sierpniu może okazać się nieco niższa od wypracowanej w lipcu.

W lipcu zazwyczaj notowane jest osłabienie aktywności eksportowej. Jest to typowe odreagowanie wysokiego zazwyczaj czerwca, kiedy to handel intensyfikuje budowanie zapasów towarów na okres letni. Lipiec to też okres w którym część przedsiębiorstw zamyka produkcję na czas dorocznych przeglądów ciągów technologicznych (załoga produkcyjna ma wtedy wolne). W ubiegłym roku korekta sprzedaży eksportowej między czerwcem a lipcem sięgnęła 3,7%, w roku zaś 2016 wyniosła aż 12,3%.

W tym jednak roku sytuacja prezentowała się inaczej. Czerwiec był zdecydowanie słabszy od typowego. Przede wszystkim chodzi o różnice w formalnie dostępnym czasie pracy, które działały bardzo silnie na niekorzyść wyniku czerwca (choćby w przemyśle – gdzie obniżyły roczną dynamikę sprzedaży o około 5 pkt. proc.). Na to mogło nałożyć się istotne przyspieszenie okresu urlopowego, ze względu na wcześniejsze nadejście wakacji szkolnych, ale również mający miejsce tuż przed owym początkiem wakacji długi weekend. W komentarzach dotyczących wyników czerwca pojawiła się też hipoteza, iż sporo z dostaw zazwyczaj realizowanych w czerwcu została przyspieszona na maj lub opóźniona na lipiec. W konsekwencji lipiec mógł przynieść nietypowy dla tego miesiąca wzrost sprzedaży eksportowej sięgający 3,9%. Spowodował on wzrost rocznej dynamiki sprzedaży z ujemnych -1,6% w czerwcu do dodatnich 6,2%. Byłby to już wynik bardziej zbliżony do notowanych w pierwszych miesiącach roku.

Zmiany eksportu 2019 (szac.) 2020 (prog.)
Eksport ogółem 6,9% 7,2%
Niemcy 4,2% 5,8%
Pozostałe kraje strefy euro 8,0% 7,5%
Kraje UE nie będące w strefie euro 7,1% 7,5%
Pozostałe kraje rozwinięte 11,5% 9,5%
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej 10,9% 10,3%
Kraje rozwijające się 4,5% 4,8%

W lipcu złoty nieznacznie wzmocnił się wobec euro o 0,1% do 4,2598 i równocześnie okazał się o 1,6% mocniejszy niż przed rokiem (w czerwcu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 0,9%). Zmiany te pogorszyły pozycję konkurencyjną naszych eksporterów. Nieco inaczej prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach.
W lipcu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty – o 0,4% do 3,7959. Jednocześnie okazał się słabszy niż przed rokiem o 2,3% (w czerwcu złoty był słabszy niż przed rokiem o 2,5%). Wypada jednak podkreślić, że osłabienie złotego względem dolara (w porównaniu do kursów sprzed roku) nie jest już tak silne jak kilka miesięcy temu. Było ono szczególnie istotne dla producentów konkurujących z dostawcami z dalekiego wschodu. Oferta dalekowschodnia, kalkulowana w dolarach, okazywała się często nieatrakcyjna dla części odbiorców. W to miejsce wchodzili nasi dostawcy. Teraz nasza przewaga w tym zakresie wygasa.

Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku eksport wyniósł 113 547 mln EUR i okazał się o 7,3% większy niż w pierwszych sześciu miesiącach roku 2018. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-VI 2019 r. 115 200 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 4,3%.

Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki w latach 2019 – 2020 można oczekiwać zwiększenia naszej sprzedaży z 215,1 mld EUR w roku 2018 do odpowiednio 230,0 mld EUR (o 6,9%) w roku 2019 oraz do 246,6 mld EUR
(o 7,2%) w roku 2020.


Kontakt

Karolina Makijewska
tel. 22 630 96 57
kom. 502 503 272
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.