Eksport w lipcu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

31.08.2022

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w lipcu 2022 roku wyniósł 25 614 mln EUR

eksport w czerwcu 2022

Eksport w lipcu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Zmniejszył się w stosunku do wartości notowanych w czerwcu o 8,8%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 18,1%. Wielkość eksportu w sierpniu będzie, ze względów sezonowych, niższa od notowanej w lipcu.    

Lipiec zazwyczaj przynosi obniżenie aktywności eksportowej. Handel jest już po fazie gromadzenia towarów przeznaczonych do sprzedaży w okresie letnim/wakacyjnym. Czas letni to też moment przestojów części przedsiębiorstw, kiedy to ciągi technologiczne są przeglądane i konserwowane, a załoga z działów produkcyjnych wysyłana jest na urlop. Wypada też podkreślić, że wyniki lipcowe szczególnie blado wypadają na tle zazwyczaj wysokich z czerwca.

W bieżącym roku wyniki czerwca prezentowały się bardzo dobrze, w dodatku lipiec był (licząc dniami roboczymi) krótszy niż przed rokiem. Stąd oczekiwanie, że sezonowa redukcja z lipca może okazać się nawet głębsza od ubiegłorocznej. Zdają się na to też wskazywać dane o wynikach przemysłu i obrotach w handlu hurtowym. Roczna dynamika sprzedaży ulegnie w lipcu obniżeniu – z bardzo wysokiego poziomu w czerwcu 25,8% – do 18,1%.

W lipcu wycena złotego wobec euro uległa wyraźnemu osłabieniu w stosunku do notowanej w czerwcu – o 2,7% i wyniosła 4,7712. Równocześnie okazała się o 4,6% słabsza niż przed rokiem (w czerwcu złoty był słabszy niż przed rokiem o 3,2%).

Większe zmiany odnotowano w przypadku dolara. W lipcu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o 6,7% do 4,6831. Lipcowa wycena okazała się też wyraźnie słabsza niż przed rokiem – o aż 21,3%, w czerwcu złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 17,4%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku eksport wyniósł 160 216 mln EUR i okazał się o 18,2% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – VI 2022 r. 165 400 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 19,1%.

Perspektywy roku 2022 w zakresie możliwego do wypracowani eksportu do niedawna prezentowały się bardzo dobrze. Wysokie okazało się otwarcie roku. Ponadto bardzo dobrze prezentowała się (i mimo postępującej korekty, wciąż prezentuje) dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Powinno to umożliwić utrzymanie podwyższonej dynamik eksportu przynajmniej w kilku najbliższych miesiącach. Nie ulega jednak wątpliwości, że atak Rosji na Ukrainę mocno wpływa na procesy gospodarcze w tym na wielkość sprzedaży eksportowej. W pierwszej kolejności bardzo głębokiej redukcji (przynajmniej czasowej) ulega sprzedaż na trzy ważne dla nas rynki (Ukraina, Białoruś, Rosja). Widoczne są już też perturbacje związane z zaburzeniami w łańcuchach dostaw. Część z zamówień eksportowych może nie być zrealizowana w związku z brakami materiałów czy komponentów. Część zamówień zostanie odwołanych – bo odbiorcami są firmy istotnie eksportujące na rynki wschodnie.

Dla roku 2022, zwłaszcza jego drugiej połowy, można jednak wskazać również czynniki, które będą dodatkowo (ponad to co było kalkulowane do niedawna) sprzyjać naszej sprzedaży eksportowej. Perturbacje z łańcuchami dostaw mogą skłaniać odbiorców ze starych krajów Unii do intensyfikacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). Gwałtownie wzrośnie w Europie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Popyt na wzrost odporności będzie generowany nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – a to może istotnie zwiększyć poziom zamówień z naszej gospodarki. Wypada też podkreślić, że czynnikiem istotnie zwiększającym statystyki eksportowe będzie powszechny i gwałtowny wzrost cen. To on (w przeciwieństwie do praktyki wielu ostatnich lat) pokaźnie zwiększy realizowane utargi (nawet jeśli wzrosty w wymiarze realnym – liczone w tonach czy sztukach nie będą imponujące).

W roku 2021 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 236,0 mld EUR w roku 2020 do 280,2 mld EUR (o 18,7%). Wzrost ten okazał się wyraźnie większy niżby wynikało to wyłącznie z poziomu koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych. Według naszych szacunków eksport roku 2022 wynosząc 330,7 mld EUR może okazać się o 18,0% wyższy niż w roku 2021, a w roku 2023 wynosząc 383,9 mld EUR zwiększyć się o dalsze 16,1%.

Sprawdź również wyniki z czerwca  >>> TUTAJ


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.