Eksport w listopadzie 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

10.01.2022

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w listopadzie 2021 wyniósł
26 763  mln EUR

Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w październiku o 7,1%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 13,5%. Wielkość eksportu w grudniu będzie, ze względów sezonowych, wyraźnie niższa od notowanej listopadzie.

Listopad zazwyczaj przynosi minimalne zmniejszenie aktywności eksportowej, po bardzo wysokim październiku. Wciąż intensywnie realizowane są dostawy na potrzeby zaopatrzenia handlu w okresie świąt i nowego roku, ale również trwającego wprowadzania nowego asortymentu towarów bardziej adekwatnego dla jesieni i zimy. To właśnie październik i listopad są miesiącami, w  których notuje się największą sprzedaż eksportową. W grudniu dostawy są już mniej intensywne.

W bieżącym roku wyniki listopadowe powinny prezentować się na tle październikowych wręcz doskonale i zamiast ulec typowej korekcie – wyraźnie wzrosnąć (istotny wzrost w ujęciu m/m). Wzrost obrotów w październiku był bowiem daleko mniejszy od typowego. Mogło być to związane z wieloma czynnikami, ale najbardziej prawdopodobnym było przesunięcie o kilka dni części dostaw. Pogarszało to statystyki października i zapewne poprawiało listopada. O takim obrocie spraw zdają się przekonywać tak dane o wynikach przemysłu, jak i sprzedaży w handlu hurtowym. Widoczny mógł być też dodatkowy impuls związany z nadzwyczajną sprzedażą energii tak w postaci prądu, jak również gazu i węgla. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła ulec poprawie – do 13,5% w listopadzie z 6,6% w październiku, a wobec 12,7% we wrześniu.

W listopadzie złoty osłabił się wobec euro – o 1,2% do 4,6508 i równocześnie okazał się o 3,3% słabszy niż przed rokiem (w październiku złoty był słabszy niż przed rokiem
o 1,2%). Wycena złotego pozostawała więc słaba.

Podobnie prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W listopadzie złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o aż 2,9% do 4,0755. Listopadowa wycena okazała się jednocześnie słabsza niż przed rokiem – o 7,2%, podczas gdy w październiku złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 2,6%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dziesięciu miesiącach 2021 roku eksport wyniósł 229 349 mln EUR i okazał się o 19,3% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – X 2021 r. 232 500 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 18,5%.

Rok 2021 rozpoczął nietypowo słaby styczeń, którego wyniki mocno obniżyła niesprzyjająca aura (patrz niższe zamówienia, kłopoty z logistyką). Luty przyniósł początek odrabiania strat. Sprzedaż w marcu okazała się wręcz rewelacyjna, przebijając mocno nawet optymistyczne prognozy. Widać w niej było nie tylko odrabianie zaległości ale i sporo dodatkowych zleceń od nowych odbiorców. Korekty (sezonowe) oczekiwane dla kwietnia i maja okazały się jedynie symboliczne. W kolejnych miesiącach wyniki eksportu również kształtowały się lepiej niż było to formułowane w prognozach sporządzanych w początku roku. Prawdopodobnie z korzystną tendencją będziemy mieli do czynienia również w kilku kolejnych miesiącach.

Przemawiają za tym mocno statystyki poziomu nowych zamówień eksportowych. W czerwcu były one wyższe niż przed rokiem o 31,8%, w lipcu o 18,9%, w sierpniu o 25,0%, we wrześniu o 10,8%, w październiku o 13,3% i o 21,5% w listopadzie. Owszem część tej poprawy to efekt szczególnie niskiej bazy sprzed roku. Ale tylko część. Jeśli by porównać poziomy zamówień eksportowych notowanych w roku 2021 do analogicznych z roku 2019 to w czerwcu zamówień było więcej o 27,3%, w lipcu o 21,9%, w sierpniu o 25,3%, we wrześniu o 11,4%, w październiku o 17,4% a w listopadzie o 46,7%. Co ciekawe, listopad najwyraźniej przerwał stopniowe opadanie tej fali. Była ona przyjmowana jako oczywista, wszak nasza produkcja ściera się z coraz sprawniejszą konkurencją wielu dostawców wracających do formy po okresie zatrzymania produkcji. Do tego zaznaczały się problemy z realizacją zamówień związane z niedoborami surowców czy komponentów. W miarę zaś konieczności podnoszenia cen na wytwarzane towary (patrz lawinowy wzrost kosztów wytwarzania na całym, świecie), cześć z odbiorców decydowała się na ograniczenie lub wręcz anulowanie wcześniej złożonych zamówień. Mimo to, wyniki eksportu w całym roku 2021 powinny okazać się zdecydowanie lepsze niż było to kalkulowane w początku roku.

Według ostatecznych danych w roku 2020 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 232,9 mld EUR w roku 2019 do 236,0 mld EUR (o 1,3%). Wypada przypomnieć, że w danych wstępnych wskazywany był minimalny spadek eksportu. Faktyczny wzrost, choć niewielki, ale osiągnięty w tak trudny dla światowej gospodarki czas – należy uznać za wynik wręcz nadzwyczajny. W roku 2021 eksport wynosząc prawdopodobnie 278,8 mld EUR mógł okazać się o 18,1% wyższy niż w roku 2020, a w roku 2022 wynosząc 315,3 mld EUR zwiększyć się o dalsze 13,1%.

Pobierz raport w formacie PDF

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.