Eksport w listopadzie 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

02.01.2023

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane
od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w listopadzie 2022 roku wyniósł
30 205 mln EUR

eksport w czerwcu 2022

Eksport w listopadzie 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Szacowany wynik 30 205 mln EUR, wskazuje wzrost w stosunku do wartości notowanych w październiku o 5,3%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami – wzrost – o 21,0%. Wielkość eksportu w grudniu będzie, ze względów sezonowych, znacząco niższa od notowanej w listopadzie.    

Listopad zazwyczaj przynosi utrzymanie, a często nawet zwiększenie wysokiej aktywności eksportowej. Trwa wszak szczyt zaopatrywania handlu w towary przeznaczone do sprzedaży w okresie jesienno-zimowym, a w tym również w towary potrzebne w okresie świąt i nowego roku. W 2022 roku wyniki października okazały się nieco słabsze od zakładanych – być może ze względu na pewne opóźnienia części wysyłek towarów, stąd możliwy w listopadzie wzrost. Prawdopodobnie listopadowy wzrost sprzedaży eksportowej wynosząc 5,3% okazał się nieco mniejszy od notowanego przed rokiem, stąd w roku bieżącym roczna dynamika sprzedaży w listopadzie uległa obniżeniu do 21,0% z 23,7% w październiku.

W listopadzie wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej w październiku – o 2,31% i wyniosła 4,6977. Równocześnie okazała się o 1,0% słabsza niż przed rokiem (w październiku złoty był słabszy niż przed rokiem o 4,6%).

Większe w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku dolara. W listopadzie złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 5,54% do 4,6226. Listopadowa wycena okazała się jednak wciąż wyraźnie słabsza niż przed rokiem – o aż 13,4%, w październiku złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 23,6%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 roku eksport wyniósł 263 122 mln EUR i okazał się o 22,2% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – X 2022 r. 283 700 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 20,6%.

Perspektywy roku 2022 w zakresie możliwego do wypracowani eksportu w początku tegoż roku prezentowały się bardzo dobrze. Wysokie w zakresie zrealizowanych obrotów okazało się też otwarcie roku. Rekordowo wysoka była wtedy dynamika zamówień. Atak Rosji na Ukrainę mocno wpłynął na procesy gospodarcze w tym na wielkość sprzedaży eksportowej. W pierwszej kolejności bardzo głębokiej redukcji uległa sprzedaż na trzy ważne dla nas rynki (Ukraina, Białoruś, Rosja). Widoczne okazały się też perturbacje związane z zaburzeniami w łańcuchach dostaw – dotykając naszej wymiany z kluczowymi dla nas rynkami.

Jednak dla roku 2022, zwłaszcza jego drugiej połowy, można wskazać czynniki, które dodatkowo (ponad to co było kalkulowane do niedawna) sprzyjały naszej sprzedaży eksportowej. Po pierwsze wciąż dobrze prezentowała się (mimo korekty), dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Umożliwiło to utrzymanie podwyższonej dynamik eksportu.

Perturbacje z łańcuchami dostaw skłoniły odbiorców ze starych krajów Unii do intensyfikacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku drogi dolar pogarszał pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara). Gwałtownie też rósł w Europie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Popyt na wzrost odporności generowany był nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – a to istotnie zwiększało poziom zamówień z naszej gospodarki. Nadspodziewanie wysokie wyniki eksportu notowane są w ostatnich miesiącach w przypadku sprzedaży na Ukrainę. Wypada też podkreślić, że czynnikiem istotnie zwiększającym statystyki eksportowe jest powszechny i gwałtowny wzrost cen. To on (w przeciwieństwie do praktyki wielu ostatnich lat) pokaźnie zwiększał realizowane utargi (nawet jeśli wzrosty w wymiarze realnym – liczone w tonach czy sztukach są umiarkowane).

  • W roku 2021 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 220,6 mld EUR w roku 2020 do 263,6 mld EUR (o 19,5%).
  • Wzrost ten okazał się wyraźnie większy niżby wynikało to wyłącznie z poziomu koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych.
  • Według naszych szacunków, eksport roku 2022 wynosząc 322,0 mld EUR mógł okazać się o 22,2% wyższy niż w roku 2021, a w roku 2023 wynosząc 368,6 mld EUR może zwiększyć się o dalsze 14,5%.

Sprawdź również  >>> eksport i import w okresie styczeń – wrzesień


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.