Eksport w listopadzie 2023 ze wzrostem 3,2% - prognoza KIG

10.01.2024

W roku 2023 nie udało się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej. Nie spełniły się oczekiwania zakładające dla końcówki roku, ponowne wyraźne przyspieszenie

eksport

Eksport w listopadzie 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w listopadzie 2023 roku wyniósł 30 653 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w październiku o 3,2%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 0,9%. Wielkość eksportu w grudniu będzie ze względów sezonowych wyraźnie niższa od notowanej w listopadzie.

Listopad to zazwyczaj okres utrzymania wysokiego poziomu aktywności eksportowej – po coraz mocniejszych: wrześniu i październiku. Po pierwsze jest to kontynuacja odreagowania po zmniejszaniu aktywności w miesiącach letnich. Po drugie to uzupełnianie zapasów handlu potrzebnych do sprzedaży kolekcji jesiennej i zimowej – zwłaszcza obsługi okresu około świątecznego w grudniu. Po trzecie to uzupełnianie zapasów firm, ale i ludności na okres zimowy (co ciekawe nie chodzi tu wyłącznie o surowce energetyczne). Wzrost notowany za listopad 2023 będzie nieco mniejszy od obserwowanego dwanaście miesięcy wcześniej. Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży zmniejszy się – z dodatnich 1,6% w październiku, do dodatnich 0,9%.

W listopadzie wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej w październiku – o 2,55% i wyniosła 4,4033. Równocześnie okazała się o 6,3% mocniejsza niż przed rokiem (w październiku złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 6,0%).

Większe w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku notowań dolara. W listopadzie złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 4,61% do 4,0787. Listopadowa wycena okazała się mocniejsza niż przed rokiem o 11,8%. W październiku złoty wobec dolara był mocniejszy niż przed rokiem o 12,6%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dziesięciu miesiącach 2023 roku eksport wyniósł 278 664 mln EUR i okazał się o 5,1% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – X 2023 r. 293 500 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 2,5%.

W roku 2023 nie udało się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej

Podsumowania mogą być wręcz przyjmowane jako rozczarowujące. Stało się tak mimo wysokich wyników w początku roku. Nie spełniły się bowiem oczekiwania zakładające dla końcówki roku ponowne wyraźne przyspieszenie. Różnica w dynamikach wzrostu istotnie wynika z innego niż przed rokiem przebiegu procesów inflacyjnych. Wtedy mieliśmy silne wzrosty cen związane z szybko rosnącymi kosztami zaopatrzenia produkcji. W 2023 roku zaś część kosztów produkcji była wręcz mniejsza niż przed rokiem. W dodatku silne były efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów. Tendencja ta mocno widoczna jest w danych bieżąco prezentowanych – dynamika eksportu z wysokiej w początku roku 2023 – do września systematycznie osłabia się, a odbicie notowane dla danych za październik nie było duże. Mimo pewnej poprawy oczekiwanej w najbliższym czasie pozostać może na słabszym poziomie do nawet pierwszych miesięcy 2024 roku. Wskazują na to publikowane obecnie dane o poziomie zamówień eksportowych w polskim przemyśle oraz o wynikach handlu hurtowego.

W roku 2024 zadziałają jednak czynniki, które sprzyjają naszej sprzedaży eksportowej. Niedawne i wciąż notowane perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą część odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działać będzie drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara). Wciąż też wyczekiwane jest gospodarcze „ocknięcie” u naszych głównych partnerów handlowych – gdzie poziom koniunktury w roku 2023 wciąż jest bardzo niski. Być może będzie miało ono miejsce w przełomie roku 2023 i 2024 poprawiając wyniki naszego eksportu.

W średnioterminowej perspektywie ważne też jest, że w Europie rósł będzie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popytu na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to zwiększa poziom zamówień dla naszej gospodarki.

W roku 2022 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 263,5 mld EUR w roku 2021 do 322,0 mld EUR (o 22,2%).

Według naszych najnowszych szacunków eksport w roku 2023 mógł zwiększyć się do 337,7 mld EUR tj. o 4,9%, a w roku 2024 wynosząc 377,0 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 11,6%.  

 


Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG:

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Rezerwy walutowe w końcu grudnia 2023


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.