• A A A

Eksport w lutym 2019

15.02.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 37,0 mld EUR, co pokazuje kwotę o 6,0% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W miesiącach tych odnotowano wzrost eksportu do krajów rozwiniętych o 5,7% (do kwoty 32,5 mld EUR), w tym do głównego partnera handlowego Polski – Niemiec o 4,3% (do kwoty 10,3 mld EUR). Warto podkreślić, że udział Niemiec obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 0,4 p. proc. i wyniósł 27,9%. Może być to potwierdzeniem obaw dotyczących kondycji niemieckiej gospodarki i jej nieśpiesznie rosnącego popytu na nasze towary. W styczniu-lutym br. odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów strefy euro, należących do pierwszej dziesiątki naszych najważniejszych partnerów gospodarczych w tym Francji (wzrost o 8,2% do 2,2 mld EUR), Holandii (wzrost o 10,8% do 1,8 mld EUR) Włoch (wzrost o 3,7% do 1,7%). Poza krajami strefy euro zwraca uwagę doskonały wynik eksportu do Wielkiej Brytanii o 8,9% (do kwoty 2,4 mld EUR) i spadek sprzedaży do ważnych w naszej wymianie Czech  o 1,0%  (do kwoty 2,3 mld EUR). Szczególnie cieszy wynik sprzedaży do USA – eksport na poziomie 1,1 mln EUR (wzrost o 17,0%) świadczący o postępującej dywersyfikacji naszego eksportu.

Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano towary na kwotę 2,0 mld EUR (wzrost o 10,0%), głównie do Rosji (1,0 mld EUR), zaś do krajów rozwijających się – 2,5 mld EUR (wzrost o 6,3%).

  I-II 2019

w mld EUR

dynamika
eksport ogółem 37,0 6,0%
Niemcy 10,3 4,3%
Reszta strefy euro 11,1 5,3%
Kraje UE spoza euro 8,6 5,5%
Pozostałe kraje rozwinięte 2,5 14,9%
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej 2,0 10,0%
Kraje rozwijające się 2,5 6,3%

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.