Eksport w lutym 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

05.04.2023

Najprawdopodobniej nie uda się utrzymać wcześniejszego, rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej

eksport w lutym 2023

Eksport w lutym 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w lutym 2023 roku wyniósł 27 034 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w styczniu o 0,8%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 12,0%. Wielkość eksportu w marcu będzie, ze względów sezonowych, wyraźnie wyższa od notowanej w lutym.

Luty to okres utrzymania niezbyt wysokiej aktywności gospodarczej. Handel stopniowo odnawia zapasy towarów przetrzebione w bardzo wysokim grudniu, jednak w niezbyt forsownym tempie. Luty jest też wyraźnie krótszy od sąsiadujących miesięcy, więc w sposób zrozumiały liczba wykonanych operacji gospodarczych nie może imponować. Tegoroczny wzrost sprzedaży w lutym, choć niewielki, będzie dobrze prezentować się na tle ubiegłorocznej korekty. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży poprawi się – do 12,0% z 10,8% poprzednio.

W lutym wycena złotego wobec euro uległa osłabieniu w stosunku do notowanej w styczniu – o 0,98% i wyniosła 4,7427. Równocześnie okazała się o 4,1% słabsza niż przed rokiem (w styczniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 3,1%).

Większe w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku dolara. W lutym złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o 1,59% do 4,4264. Lutowa wycena okazała się też wciąż wyraźnie słabsza niż przed rokiem – o 10,2%, w styczniu złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 8,3%.

W roku 2023 najprawdopodobniej nie uda się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej. Wciąż jednak pozostawać będzie ono na bardzo dobrym poziomie. Różnica wynikać będzie z mniejszego natężenia procesów inflacyjnych. Koszty wytwarzania nie będą rosły tak szybko więc i konieczność podnoszenia cen zbytu nie będzie tak wyraźna, jak choćby w roku 2022. Silniejsze będą też efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów.

W roku 2023 działać będą jednak czynniki, które sprzyjać będą naszej sprzedaży eksportowej. Po pierwsze w początku roku dobrze prezentuje się dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Po drugie wciąż silne perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działa drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara).

W średnioterminowej perspektywie ważne jest, że w Europie wyraźnie rośnie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popyt na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to istotnie zwiększać będzie poziom zamówień dla naszej gospodarki.

W roku 2022 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 263,6 mld EUR w roku 2021 do 320,6 mld EUR (o 21,6%). Według naszych oczekiwań eksport roku 2023 może zwiększyć się do 367,0 mld EUR tj. o 14,5%, a w roku 2024 wynosząc 413,1 mld EUR zwiększyć się o dalsze 12,6%.

Sprawdź również  >>> eksport w styczniu 2023


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.