Eksport w lutym 2024 - prognoza KIG

05.04.2024

Eksperci KIG szacują, że eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 347,0 mld EUR tj. o 3,9%, a w roku 2025 wynosząc 378,9 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 9,2%

eksport

Eksport w lutym 2024 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w lutym 2024 roku wyniósł  27 741 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w styczniu o 2,4%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 2,6%. Wielkość eksportu w marcu będzie ze względów sezonowych wyraźnie wyższa od notowanej w lutym.

Luty to zazwyczaj okres stabilizacji lub niewielkiej poprawy aktywności eksportowej – po bardzo głębokiej redukcji notowanej w grudniu i niewielkim jej odbiciu w styczniu. Handel po typowej dla przełomu roku redukcji zapasów zgromadzonych na okres świąt i Nowego Roku, zaczyna odbudowywać stany magazynowe – potrzebne tym razem do sprzedaży kolekcji wiosennej i obsługi Świąt Wielkanocy. Ponadto przemysł forsowniej gromadzi surowce, materiały i półprodukty do realizacji zamówień w kolejnych miesiącach. Wzrost eksportu notowany za luty 2024, choć raczej typowych rozmiarów, będzie stanowił spory kontrast do nietypowego spadku sprzed roku. Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży poprawi się – z ujemnych -4,3% w styczniu, do dodatnich 2,6%.

W lutym wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej w styczniu – o 0,87% i wyniosła 4,3274. Równocześnie okazała się o 8,8% mocniejsza niż przed rokiem (w styczniu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 7,1%).

Mniejsze i mający przeciwny kierunek zmiany w skali miesiąca obserwowano w przypadku notowań dolara. W lutym złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o 0,18% do 4,0083. Lutowa wycena okazała się jednak mocniejsza niż przed rokiem o 9,4%. W styczniu złoty wobec dolara był mocniejszy niż przed rokiem o 8,2%.

Wzrost popytu na obronność w Europie

W średnioterminowej perspektywie ważne też jest, że w Europie rósł będzie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popytu na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to zwiększa poziom zamówień dla naszej gospodarki.

Perspektywy na 2024 i 2025

W roku 2023 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 322,0 mld EUR w roku 2022 do 333,8 mld EUR (o 3,7%). Według naszych najnowszych szacunków eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 347,0 mld EUR tj. o 3,9%, a w roku 2025 wynosząc 378,9 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 9,2%.

 

 


Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG:

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Inflacja, PKB, stopa bezrobocia. Eksperci prognozują


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.