Eksport w maju 2019

02.07.2019

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w maju 2019 wyniósł 18 851  mln EUR. Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla kwietnia o 3,0%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł o 8,4%. Wielkość eksportu w czerwcu może okazać się zbliżona w stosunku do wypracowanej w maju.

Maj to miesiąc, w którym działalność eksportowa zazwyczaj ulega lekkiemu schłodzeniu. Dzieje się tak z ze względu na zmniejszenie dostaw w stosunku do tych wykonywanych w okresie przedświątecznym i jednocześnie dostaw przygotowujących handel do wprowadzania nowej kolekcji wiosenno-letniej. Przemysł kupuje już mniej surowców, półproduktów i komponentów potrzebnych do produkcji niż w pierwszych miesiącach roku.

Wyniki przemysłu oraz handlu hurtowego wskazują, że tegoroczna korekta sprzedaży  eksportowej w maju będzie większa od ubiegłorocznej (3,1% wobec 1,3%). Roczna dynamika sprzedaży eksportowej mogła więc ulec lekkiemu zmniejszeniu do 8,4% z 10,3% w kwietniu, wciąż pozostanie jednak wysoka.

W wynikach eksportu z ostatnich miesięcy wciąż nie widać wyraźnych skutków spłycenia koniunktury u naszych najważniejszych odbiorców, za wyjątkiem partnera najważniejszego – Niemiec. Pytaniem pozostaje czy „upiekło nam się” chwilowo, czy też tendencje w gospodarce naszej i światowej rozeszły się bardziej trwale. Wciąż dobre wyniki naszego eksportu to niezły popyt z większości krajów UE, ale również renesans eksportu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz nie ujmowana we wcześniejszych prognozach ekspansja sprzedaży na rynki wysokorozwinięte spoza UE. Spośród tych ostatnich szczególnie dobrze prezentują się wzrosty eksportu do Kanady, Japonii i USA.

W maju złoty osłabił się wobec euro o 0,2% do 4,2965 i równocześnie okazał się o 0,3% słabszy niż przed rokiem (w kwietniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 2,2%). Zmiany te minimalnie poprawiły pozycję konkurencyjną naszych eksporterów. Korzystniej prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W maju złoty osłabił się w stosunku do tej waluty – o 0,7% do 3,8393 i był jednocześnie słabszy niż przed rokiem o 6,1% (w kwietniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 11,6%). Notowane od kilku już miesięcy mocniejsze osłabienie złotego względem dolara (w porównaniu do kursów sprzed roku) jest szczególnie istotne dla producentów konkurujących z dostawcami z dalekiego wschodu. Oferta dalekowschodnia kalkulowana w dolarach okazuje się często nieatrakcyjna dla części odbiorców. W to miejsce wchodzą więc nasi dostawcy. Niestety mocny dolar może z czasem odbić się negatywnie na naszej gospodarce, ponieważ drożeje import zaopatrzeniowy potrzebny do produkcji (tak eksportowej jak i krajowej).

Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych czterech miesiącach 2019 roku eksport wyniósł 75 863 mln EUR i okazał się o 8,3% większy niż w pierwszych trzech miesiącach roku 2018. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-IV 2019 r. 75 600 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 4,7%.

Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki w latach 2019 – 2020 można oczekiwać zwiększenia naszej sprzedaży z 215,1 mld EUR w roku 2018 do odpowiednio 230,7 mld EUR (o 7,2%) w roku 2019 oraz do 249,7 mld EUR (o 8,2%) w roku 2020.

 

Kontakt

Karolina Makijewska
tel. 22 630 96 57
kom. 502 503 272
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.