Eksport w maju 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

07.07.2021

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w maju 2021 wyniósł 22 674  mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w kwietniu o 3,0%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 42,0%. Wielkość eksportu w czerwcu będzie, ze względów sezonowych, zbliżona do majowej.   

Eksport w maju 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Maj zazwyczaj przynosi stabilizację lub lekkie obniżenie aktywności eksportowej. Jest to bowiem już drugi miesiąc po lokalnym szczycie z marca, kiedy to handel buduje zapasy towarów na okres przedświąteczny oraz na wejście kolekcji wiosna – lato, a przemysł gromadzi zapasy materiałów i półproduktów potrzebnych do dalszej produkcji – szykując się do zwiększonej wiosennej ekspansji. Skala majowego obniżenia aktywności jest związana z tym jak prezentował się kwiecień (po głębokiej koreckie w kwietniu maj zazwyczaj przynosi stabilizację).

W bieżącym roku po doskonałym marcu (silne zwiększenie aktywności – między innymi nadrabiane były zaległości z początku roku kiedy to pogoda nie sprzyjająca klientom, producentom i logistykom) korekta kwietniowa była wyjątkowo mała. Maj powinien więc przynieść jej kontynuację.

Roczna dynamika eksportu mogła obniżyć się wyraźnie z 69,2% w kwietniu do 42,0% w maju. Wypada jednak podkreślić, że bardzo duża część z tego osłabienia to wejście w echo rosnącej bazy sprzed roku. W danych kwietniowych sprzed roku widoczny były szczyt załamania pandemicznego, natomiast maj przyniósł już wyraźne odbicie w górę

W maju złoty wzmocnił się wobec euro – o 0,8% do 4,5301 i równocześnie okazał się o 0,02% słabszy niż przed rokiem (w kwietniu złoty był słabszy niż przed rokiem
o 0,5%). Lekkie wzmocnienie złotego w maju nie powinno specjalnie dziwić. Okazało się one nieco mocniejsze od notowanego przed rokiem (miała wtedy miejsce dość specyficzna sytuacja – wciąż silne były skutki osłabienia po pierwszej fali pandemii). Mimo majowego wzmocnienia wycena złotego wciąż pozostaje słaba.

Inaczej prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W maju złoty istotniej wzmocnił się w stosunku do tej waluty – o 2,4% do 3,7292 . W dodatku  majowa wycena okazała się jednocześnie wyraźnie mocniejsza niż przed rokiem – o 10,3% (w kwietniu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 8,7%).

Eksport w maju 2021 - wycena złotego wobec wybranych walut

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku eksport wyniósł 89 265 mln EUR i okazał się o 22,7% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – IV 2021 r. 90 000 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 19,0%.

Eksport towarów w mln EUR

Rok bieżący rozpoczął nietypowo słaby styczeń, którego wyniki mocno obniżyła niesprzyjająca aura (patrz niższe zamówienia, kłopoty z logistyką). Luty przyniósł początek odrabiania strat. Sprzedaż w marcu okazała się wręcz rewelacyjna, przebijając mocno nawet optymistyczne prognozy. Widać w niej było nie tylko odrabianie zaległości ale i sporo dodatkowych zleceń od nowych odbiorców. Korekta (sezonowa) oczekiwana dla kwietnia okazała się jedynie symboliczna. Coraz więcej jest pewności, że nie były to pojedyncze przypadkowe impulsy, ale kontynuacja tendencji – wyraźnie korzystniejszej od założeń dokonywanych w początku roku.

Przemawiają za tym mocno statystyki poziomu nowych zamówień w przemyśle w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. W marcu zamówienia w przemyśle były wyższe niż przed rokiem o 33,1%, w kwietniu 69,4%, a w maju o 54,8%. Natomiast zamówienia eksportowe odpowiednio 37,7% w marcu, 92,9% w kwietniu i 64,1% w maju. Owszem część tej poprawy to efekt szczególnie niskiej bazy sprzed roku. Ale tylko część. Jeśli by porównać tegoroczne poziomy zamówień eksportowych do analogicznych z roku 2019 to w styczniu zamówień było więcej o 1,5% w lutym o 16,4% w marcu o 22,8%, w kwietniu o 25,2%, a w maju o 11,1%. Stopniowe opadanie tej fali w kolejnych miesiącach (kiedy to nasza produkcja będzie silniej ścierać się z coraz sprawniejszą konkurencją wielu dostawców wracających do formy po okresie zatrzymania produkcji), jest oczywiste. Mimo to wyniki eksportu w całym roku 2021 powinny okazać się zdecydowanie lepsze niż było to kalkulowane dwa czy trzy miesiące temu.

Eksport w maju 2021 - zmiany eksportu

W roku 2020 nasza sprzedaż eksportowa uległa zmniejszeniu z 232,9 mld EUR w roku 2019 do 232,8 mld EUR (o 0,03%). Regres okazał się znikomy jak na tak katastrofalny dla światowej gospodarki czas. W roku 2021 eksport wynosząc 273,7 mld EUR może okazać się o 17,6% wyższy niż w roku 2020, a w roku 2022 wynosząc 298,9 mld EUR zwiększyć się o dalsze 9,2%.

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.