Eksport w maju 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej 

04.07.2022

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane
od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w maju 2022 roku wyniósł
26 748 mln EUR

eksport w marcu 2022

Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w kwietniu o 0,7%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 20,3%. Wielkość eksportu w czerwcu będzie, ze względów sezonowych, zbliżona do notowanej w maju.    

Maj w zakresie aktywności eksportowej zazwyczaj przynosi odwrócenie tendencji obserwowanych w kwietniu. Po wzroście daje korektę, po spadkach silne wzrosty. Wypada też przypomnieć, że na marzec lub kwiecień (zależy od kalendarza i świąt) przypada lokalne maksimum eksportu, kiedy to gospodarka budzi się do działania po okresie wygaszenia z początku roku i mamy też czas wchodzenia do sprzedaży artykułów oferowanych wiosną i latem (to nie tylko odzież). Maj w sposób naturalny przynosi więc często spadek intensywności zakupów na takie zaopatrzenie handlu detalicznego.

W bieżącym roku wzrosty notowane w marcu i kwietniu były asezonowo niskie i zdecydowanie mniejsze od oczekiwanych i kalkulowanych na podstawie danych o wynikach przemysłu i obrotach w handlu hurtowym. Skoro tak, to tegoroczny maj przyniesie stabilizację sprzedaży w stosunku do wypracowanej w kwietniu (w miejsce typowej korekty).

W maju wycena złotego wobec euro uległa lekkiemu osłabieniu w stosunku do notowanej w kwietniu – o 0,1% i wyniosła 4,6503. Równocześnie okazała się o 2,7% słabsza niż przed rokiem (w kwietniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 1,8%).

Większe zmiany odnotowano w przypadku dolara. W maju złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o 2,5% do 4,3987. Majowa wycena okazała się jednocześnie wyraźnie słabsza niż przed rokiem – o aż 18,0%, w kwietniu złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 12,3%.

eksport w maju

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku eksport wyniósł 50 436 mln EUR i okazał się o 15,0% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – II 2022 r. 49 500 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 16,9%. 

Perspektywy roku 2022 w zakresie możliwego do wypracowani eksportu do niedawna prezentowały się bardzo dobrze. Wysokie okazało się otwarcie roku. Ponadto bardzo dobrze prezentowała się (i wciąż prezentuje) dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Powinno to umożliwić utrzymanie podwyższonej dynamik eksportu przynajmniej w kilku najbliższych miesiącach. Nie ulega jednak wątpliwości, że atak Rosji na Ukrainę mocno wpłynie na procesy gospodarcze w tym na wielkość sprzedaży eksportowej. W pierwszej kolejności bardzo głębokiej redukcji (przynajmniej czasowej) ulegnie sprzedaż na trzy ważne dla nas rynki (Ukraina, Białoruś, Rosja). Możliwe są też perturbacje związane z zaburzeniami w łańcuchach dostaw. Część z zamówień eksportowych może nie być zrealizowana w związku z brakami materiałów czy komponentów. Część zamówień zostanie odwołanych – bo odbiorcami są firmy istotnie eksportujące na rynki wschodnie.  

eksport w marcu 2022

  • Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych czterech miesiącach 2022 roku eksport wyniósł 102 697 mln EUR i okazał się o 12,9% większy niż przed rokiem.
  • Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – IV 2022 r. 106 200 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 16,1%.

Perspektywy roku 2022 w zakresie możliwego do wypracowani eksportu do niedawna prezentowały się bardzo dobrze. Wysokie okazało się otwarcie roku. Ponadto bardzo dobrze prezentowała się (i mimo postępującej korekty, wciąż prezentuje) dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Powinno to umożliwić utrzymanie podwyższonej dynamik eksportu przynajmniej w kilku najbliższych miesiącach. Nie ulega jednak wątpliwości, że atak Rosji na Ukrainę mocno wpływa na procesy gospodarcze w tym na wielkość sprzedaży eksportowej. W pierwszej kolejności bardzo głębokiej redukcji (przynajmniej czasowej) ulega sprzedaż na trzy ważne dla nas rynki (Ukraina, Białoruś, Rosja). Widoczne są już też perturbacje związane z zaburzeniami w łańcuchach dostaw. Część z zamówień eksportowych może nie być zrealizowana w związku z brakami materiałów czy komponentów. Część zamówień zostanie odwołanych – bo odbiorcami są firmy istotnie eksportujące na rynki wschodnie.

eksport w maju 

Dla roku 2022 można jednak wskazać również czynniki, które będą dodatkowo (ponad to co było kalkulowane do niedawna) sprzyjać naszej sprzedaży eksportowej. Perturbacje z łańcuchami dostaw mogą skłaniać odbiorców ze starych krajów Unii do intensyfikacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). Gwałtownie wzrośnie w Europie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Popyt na wzrost odporności będzie generowany nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – a to może istotnie zwiększyć poziom zamówień z naszej gospodarki. Wypada też podkreślić, że czynnikiem istotnie zwiększającym statystyki eksportowe będzie powszechny i gwałtowny wzrost cen. To on (w przeciwieństwie do praktyki wielu ostatnich lat) pokaźnie zwiększy realizowane utargi (nawet jeśli wzrosty w wymiarze realnym – liczone w tonach czy sztukach nie będą imponujące).

W roku 2021 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 236,0 mld EUR w roku 2020 do 280,2 mld EUR (o 18,7%). Wzrost ten okazał się wyraźnie większy niżby wynikało to wyłącznie z poziomu koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych. Według naszych szacunków eksport roku 2022 wynosząc 324,9 mld EUR może okazać się o 15,9% wyższy niż w roku 2021, a w roku 2023 wynosząc 376,0 mld EUR zwiększyć się o dalsze 15,7%.  

 

Sprawdź również wyniki eksportu i importu za okres styczeń – kwiecień 2022  >>> TUTAJ


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

tel. 22 630 97 24

kom. 502 503 272 

e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.