Eksport w maju 2024 - prognoza KIG

01.07.2024

Eksperci KIG szacują, że eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 344,0 mld EUR tj. o 3,0%, a w roku 2025 wynosząc 383,4 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 11,5% eksport

Eksport w maju 2024 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w maju 2024 roku wyniósł  27 000 mln EUR. Okazał się więc o 3,5% niższy niż w kwietniu, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zmniejszył się o 5,4%. Wielkość eksportu w czerwcu będzie, ze względów sezonowych, wyższa od notowanej w maju.

Maj to zazwyczaj okres kontynuacji korekty aktywności eksportowej – po bardzo wysokim marcu. Handel nie gromadzi już zapasów potrzebnych do sprzedaży kolekcji wiosna – lato. Ponadto przemysł mniej intensywniej gromadzi surowce, materiały i półprodukty do realizacji zamówień w kolejnych miesiącach. Tym razem korekta poziomu aktywności powinna być wyraźna – po wyższym niż zazwyczaj kwietniu. Wypada przypomnieć, że ze względu na okres świąteczny cześć dostaw z końcówki marca przesunięta była na początek kwietnia – poprawiając nadzwyczajnie wyniki tegoż miesiąca. Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży pogorszy się – do ujemnych -5,4% w maju po dodatnich +5,5% w kwietniu i ujemnych -9,5% w marcu.

W maju wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej w kwietniu – o 0,41% i wyniosła 4,2848. Równocześnie okazała się o 5,6% mocniejsza niż przed rokiem (w kwietniu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 7,3%).

Podobne co do kierunku (lecz większej skali) zmiany obserwowano w przypadku notowań dolara. W maju złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 1,07% do 3,9675. Majowa wycena okazała się jednocześnie mocniejsza niż przed rokiem o 5,1%. W kwietniu złoty wobec dolara był mocniejszy niż przed rokiem o 5,3%.

Kolejne miesiące spadków eksportu

W ostatnich dziewięciu miesiącach dodatnią roczną dynamikę eksportu mieliśmy jedynie w trzech. Ta ostatnia z kwietnia br. była nieco przypadkowa (patrz przesunięcia dostaw między marcem i kwietniem). Maj przyniósł powrót do ujemnej dynamiki eksportu i taką też obserwować będziemy w danych za czerwiec. Przejścia do trwalszej poprawy wyników (dodatniej dynamiki rocznej) należy wyczekiwać począwszy od wakacji.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych czterech miesiącach 2024 roku eksport wyniósł 110 528 mln EUR i okazał się o 2,4% mniejszy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – IV 2024 r. 116 600 mln EUR okazał się niższy niż rok wcześniej o 2,2%.

W dalszej części roku 2024 działać powinny silniej czynniki, które sprzyjają naszej sprzedaży eksportowej. Niedawne i wciąż notowane perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą część odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działać będzie drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara). Wciąż też wyczekiwane jest gospodarcze „ocknięcie” u naszych głównych partnerów handlowych – gdzie poziom koniunktury w roku 2023 był bardzo niski. Być może miało ono miejsce w drugim kwartale 2024 roku – docelowo poprawiając wyniki naszego eksportu w kolejnych miesiącach.

Rosnący popyt na wzmacnianie odporności w Europie

W średnioterminowej perspektywie ważne też jest, że w Europie rósł będzie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popytu na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to zwiększa poziom zamówień dla naszej gospodarki.

W roku 2023 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 322,0 mld EUR w roku 2022 do 334,1 mld EUR (o 3,8%). Według naszych najnowszych szacunków eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 344,0 mld EUR tj. o 3,0%, a w roku 2025 wynosząc 383,4 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 11,5%.  

 

 


Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG:

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Inflacja w dół, PKB w górę. Znamy wyniki ankiety makroekonomicznej NBP


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.