Eksport w maju 2023 roku ze wzrostem 5,8% w stosunku do kwietnia. Prognoza KIG

05.07.2023

Według prognoz KIG, eksport w roku 2023 może zwiększyć się do 349,4 mld EUR tj. o 9,1%, a w roku 2024 wynosząc 393,3 mld EUR zwiększyć się o dalsze 12,6%

eksport w maju

Eksport w maju 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG, pozwalają szacować, że eksport w maju 2023 roku wyniósł 27 871 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w kwietniu o 5,8%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami, zwiększył się o 2,0%. Wielkość eksportu w czerwcu będzie ze względów sezonowych, wyższa od notowanej w maju.

Maj to zazwyczaj okres intensyfikacji aktywności eksportowej. Ów wzrost jest zwłaszcza widoczny na tle słabszej aktywności z kwietnia. Jest już po świętach (zmniejszających aktywność i wyniki). Maj jest też dłuższy od poprzedniego miesiąca (tak liczbą dni kalendarzowych, a jeszcze bardziej liczby dni roboczych), więc w sposób zrozumiały liczba możliwych do wykonania operacji gospodarczych zwiększa się. Handel zaczyna też gromadzenie towarów obficiej sprzedawanych w sezonie letnim. Tegoroczny wzrost sprzedaży w maju, będzie nieco mniejszy niż przed rokiem. Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży obniży się – do 2,0% z 2,4% poprzednio.

W maju wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej w kwietniu – o 2,16 % i wyniosła 4,5411. Równocześnie okazała się o 2,3% mocniejsza niż przed rokiem (w kwietniu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 0,1%).

Mniejsze w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku dolara. W maju złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 1,28% do 4,1791. Majowa wycena okazała się mocniejsza niż przed rokiem o 5,0%. W kwietniu złoty wobec dolara był mocniejszy niż przed rokiem o 1,3%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych czterech miesiącach 2023 roku eksport wyniósł 110 866 mln EUR i okazał się o 11,1% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – IV 2023 r. 117 000 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 7,3%.

W roku 2023 nie uda się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej. Wciąż jednak pozostawać będzie ono na dobrym poziomie. Różnica po części wynikać będzie z mniejszego natężenia procesów inflacyjnych. Koszty wytwarzania nie będą rosły tak szybko więc i konieczność podnoszenia cen zbytu nie będzie tak wyraźna, jak choćby w roku 2022. Silniejsze będą też efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów. Tendencja ta mocno widoczna jest tak w danych bieżących, jak i oczekiwana w wynikach miesięcy letnich. Wskazują na to publikowane obecnie dane o poziomie zamówień eksportowych w polskim przemyśle oraz o wynikach handlu hurtowego.

W roku 2023 działają jednak czynniki, które sprzyjają naszej sprzedaży eksportowej. Niedawne i wciąż notowane perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działa drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara).

W roku 2023 działać będą jednak czynniki, które sprzyjać będą naszej sprzedaży eksportowej. Po pierwsze w początku roku dobrze prezentuje się dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Po drugie wciąż silne perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działa drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara).

eksport w maju

W średnioterminowej perspektywie ważne też jest, że w Europie wyraźnie rośnie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popyt na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to zwiększa poziom zamówień dla naszej gospodarki.

eksport w maju

W roku 2022 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 263,6 mld EUR w roku 2021 do 320,3 mld EUR (o 21,5%). Według naszych najnowszych oczekiwań eksport w roku 2023 może zwiększyć się do 349,4 mld EUR tj. o 9,1%, a w roku 2024 wynosząc 393,3 mld EUR zwiększyć się o dalsze 12,6%.

Sprawdź również  >>> eksport w kwietniu 2023


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.