Eksport w marcu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

04.05.2021

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w marcu 2021 wyniósł 24 074  mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w lutym o 12,9%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 25,8%. Wielkość eksportu w kwietniu będzie, ze względów sezonowych, mniejsza od marcowej.

Marzec zazwyczaj przynosi silny wzrost aktywności eksportowej. Handel buduje zapasy towarów na okres przedświąteczny oraz na wejście kolekcji wiosna – lato. Przemysł zaś buduje zapasy materiałów i półproduktów potrzebnych do dalszej produkcji – szykując się do zwiększonej wiosennej ekspansji. 

W bieżącym roku marzec przyniósł bardzo silne zwiększenie aktywności, po całkiem dobrze prezentującym się lutym. Wciąż nadrabiane były zaległości z początku roku kiedy to pogoda nie sprzyjająca klientom, producentom i logistykom, a nowe fale obostrzeń w wielu gospodarkach – stawiały pod znakiem zapytania przyszłe możliwości zbytu. W konsekwencji w marcu roczna dynamika eksportu mogła poprawić się z +6,2% w lutym do aż 25,8% w marcu. Wypada jednak podkreślić, że część z owej poprawy to wejście echo niskiej bazy sprzed roku. Wszak to właśnie w danych marcowych sprzed roku widoczne były pierwsze skutki załamania pandemicznego (wtedy to, po nietypowym spadku sprzedaży w marcu o 4,7%, dynamika roczna eksportu obniżyła się z dodatnich +8,2% w lutym do ujemnych -6,6% w marcu).

W marcu złoty osłabił się wobec euro – o 2,3% do 4,6007 i równocześnie okazał się o 3,7% słabszy niż przed rokiem (w lutym złoty był słabszy niż przed rokiem o 5,1%). Osłabienie złotego w marcu nie jest często obserwowane (owszem przed rokiem miało miejsce i to silne – ale z oczywistych przyczyn). Być może można w nim odnaleźć dalszą część okresu interwencji NBP – starającego się podtrzymać korzystną pozycję konkurencyjną naszych eksporterów. Korzystnie prezentowała się też sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W marcu złoty osłabił się bowiem w stosunku do tej waluty – o 4,0% do 3,8673 (po lekkim wzmocnieniu w lutym). Jednak marcowa wycena jednocześnie okazała się mocniejsza niż przed rokiem o 3,6% (w lutym złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 5,1%). 

Eksport w marcu 2021 - wycena złotego wobec wybranych walut

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku eksport wyniósł 40 867 mln EUR i okazał się o 2,7% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – II 2021 r. 41 100 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 1,0%.

Eksport w marcu 2021 - eksport towarów w mln EUR

W roku bieżącym, po nietypowo słabym styczniu i umiarkowanie pozytywnym lutym, od marca do maja – głównie ze względu na skrajnie niską bazę do porównań – prezentować będą się rewelacyjnie statystyki wzrostów r/r. Podchodząc do prognoz umiarkowanie optymistycznie można zakładać, że od czerwca, gdy już wyjdziemy z echa skrajnie niskiej bazy do porównań, wyniki eksportu będą wciąż nieco lepsze niż w roku 2020. Nie należy jednak oczekiwać skrajnie wysokich wzrostów, nasza produkcja będzie bowiem ścierać się z coraz silniejsza konkurencją wielu dostawców wracających do formy po okresie zatrzymania produkcji.

Eksport w marcu 2021 - wg krajów

W roku 2020 nasza sprzedaż eksportowa uległa zmniejszeniu z 232,9 mld EUR w roku 2019 do 232,8 mld EUR (o 0,03%). Regres okazał się znikomy w porównaniu do zakładanego wiosną (spadek o 18,1%). W roku 2021 eksport wynosząc 250,4 mld EUR może okazać się o 7,6% wyższy niż w roku 2020, a w roku 2022 wynosząc 272,9 mld EUR zwiększyć się o dalsze 8,9%.

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.