Eksport w październiku 2019 r. – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

04.12.2019

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w październiku 2019 wyniósł 21 481 mln EUR. Zwiększył się tym samym w stosunku do wartości notowanych we wrześniu o 11,4%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami wzrósł o 2,5%. Wielkość eksportu w listopadzie może okazać się niższa od wypracowanej w październiku.

W październiku notowane jest zazwyczaj pokaźne zwiększenie aktywności eksportowej. Kontynuowane jest bowiem „nowe otwarcie” po sezonie wakacyjnym, w którym część przedsiębiorstw zamyka produkcję na czas dorocznych przeglądów ciągów technologicznych (załoga produkcyjna ma wtedy wolne). W październiku w pełnym tempie realizowane są już też poważniejsze dostawy dla handlu, na zaopatrzenie okresu okołoświątecznego. Skala październikowego wzmocnienia aktywności eksportowej jest też w naturalny sposób związana ze skalą poprawy notowanej jeszcze we wrześniu. Stanowi bowiem jej kontynuację.

W tym roku dwa kolejne wzrosty eksportu – z września i października prezentować się mogą dość typowo (odpowiednio 9,6% i 11,4%), ale równocześnie zupełnie inaczej niż w nietypowym roku ubiegłym (odpowiednio 0,2% i 18,8%). W konsekwencji w październiku roczna dynamika eksportu mogła ulec dość poważnej korekcie do 2,5% z 9,3% we wrześniu.

W październiku złoty wzmocnił się wobec euro – o 1,2% do 4,3025 i równocześnie okazał się o 0,1% mocniejszy niż przed rokiem (we wrześniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 1,3%). Zmiany te pogorszyły nieco pozycję konkurencyjną naszych eksporterów. Podobnie prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach.

W październiku złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty – o 1,5% do 3,8935. Jednocześnie okazał się słabszy niż przed rokiem o 3,8% (we wrześniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 7,3%). Osłabienie złotego względem dolara (w porównaniu do kursów sprzed roku) jest istotne dla producentów konkurujących z dostawcami z Dalekiego Wschodu. Oferta dalekowschodnia, kalkulowana w drożejących na świecie dolarach, staje się w takiej sytuacji nieatrakcyjna dla części odbiorców. W to miejsce często wchodzą nasi dostawcy. Niestety drogi dolar to równocześnie drogie surowce potrzebne do funkcjonowania naszej gospodarki.

Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku eksport wyniósł 170 272 mln EUR i okazał się o 6,5% większy niż w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2018. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-IX 2019 r. 173 600 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 5,0%.

Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki w latach 2019 – 2020 można oczekiwać zwiększenia naszej sprzedaży z 216,9 mld EUR w roku 2018 do odpowiednio 229,8 mld EUR (o 6,0%) w roku 2019 oraz do 245,5 mld EUR (o 6,9%) w roku 2020.

Kontakt
Karolina Makijewska
tel. 22 630 96 57
kom. 502 503 272
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.