Eksport w październiku 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

02.12.2021

Prognoza Krajowej Izby Gospodarczej // eksport w październiku 2021

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w październiku 2021 wyniósł 26 412  mln EUR.  Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych we wrześniu o 7,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 12,7%. Wielkość eksportu w listopadzie będzie, ze względów sezonowych, zbliżona do notowanej w październiku.   

Październik zazwyczaj przynosi zwiększenie aktywności eksportowej. Jest to związane z intensyfikacją dostaw realizowanych na potrzeby zaopatrzenia handlu w okresie świąt i nowego roku, ale również wciąż trwającego wprowadzania nowego asortymentu towarów po okresie wakacyjnym. Aktywność eksportowa na podobnie wzmożonym poziomie powinna być też obserwowana w listopadzie. To właśnie październik i listopad są miesiącami, w  których notuje się największą sprzedaż eksportową.

W bieżącym roku wyniki październikowe powinny dobrze prezentować się na tle wrześniowych (istotny wzrost w ujęciu m/m). Odbicie powakacyjne we wrześniu było bowiem minimalnie płytsze od oczekiwanego. Być może więc mieliśmy tu do czynienia z pewnym drobnym opóźnieniem wysyłek – pogarszającym statystyki września i poprawiającymi te dla października. Widoczny mógł być też dodatkowy impuls związany z nadzwyczajną sprzedażą energii tak w postaci prądu jak również gazu i węgla. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła ulec pewnej poprawie – do 12,7% w październiku z 12,2% we wrześniu.

W październiku złoty osłabił się wobec euro – o 0,6% do 4,5952 i równocześnie okazał się o 1,2% słabszy niż przed rokiem (we wrześniu złoty był słabszy niż przed rokiem
o 2,1%). Wycena złotego pozostawała więc słaba.

Podobnie prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W październiku złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o 2,2% do 3,9607. Październikowa wycena okazała się jednocześnie słabsza niż przed rokiem – o 2,6%, podczas gdy we wrześniu złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 2,2%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku eksport wyniósł 204 603 mln EUR i okazał się o 21,2% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – IX 2021 r. 207 400 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 20,3%.

Rok bieżący rozpoczął nietypowo słaby styczeń, którego wyniki mocno obniżyła niesprzyjająca aura (patrz niższe zamówienia, kłopoty z logistyką). Luty przyniósł początek odrabiania strat. Sprzedaż w marcu okazała się wręcz rewelacyjna, przebijając mocno nawet optymistyczne prognozy. Widać w niej było nie tylko odrabianie zaległości ale i sporo dodatkowych zleceń od nowych odbiorców. Korekty (sezonowe) oczekiwane dla kwietnia i maja okazały się jedynie symboliczne. W kolejnych miesiącach wyniki eksportu również kształtowały się lepiej niż było to formułowane w prognozach sporządzanych w początku roku. Prawdopodobnie z korzystną tendencją będziemy mieli do czynienia również w kilku kolejnych miesiącach.

Przemawiają za tym mocno statystyki poziomu nowych zamówień eksportowych. W czerwcu były one wyższe niż przed rokiem o 31,8%, w lipcu o 18,9%, w sierpniu o 25,0% we wrześniu o10,8% i o 13,3% w październiku. Owszem część tej poprawy to efekt szczególnie niskiej bazy sprzed roku. Ale tylko część. Jeśli by porównać tegoroczne poziomy zamówień eksportowych do analogicznych z roku 2019 to w czerwcu zamówień było więcej o 27,3%, w lipcu o 21,9%, w sierpniu o 25,3%, we wrześniu o 11,4%, a w październiku o 17,4%. Stopniowe opadanie tej fali w kolejnych miesiącach (kiedy to nasza produkcja silniej ściera się z coraz sprawniejszą konkurencją wielu dostawców wracających do formy po okresie zatrzymania produkcji), jest oczywiste. Do tego wyraźnie zaznaczają się problemy z realizacją zamówień związane z niedoborami surowców czy komponentów. W miarę konieczności podnoszenia cen na wytwarzane towary (patrz lawinowy wzrost kosztów wytwarzania na całym, świecie) cześć z odbiorców decyduje się na ograniczenie lub wręcz anulowanie wcześniej złożonych zamówień. Mimo to wyniki eksportu w całym roku 2021 powinny okazać się zdecydowanie lepsze niż było to kalkulowane w początku bieżącego roku.

Według ostatecznych danych w roku 2020 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 232,9 mld EUR w roku 2019 do 236,0 mld EUR (o 1,3%). Wypada przypomnieć, że w danych wstępnych wskazywany był minimalny spadek eksportu. Faktyczny wzrost, choć niewielki, ale osiągnięty w tak trudny dla światowej gospodarki czas – należy uznać za wynik wręcz nadzwyczajny. W roku 2021 eksport wynosząc 279,1 mld EUR może okazać się o 18,4% wyższy niż w roku 2020, a w roku 2022 wynosząc 314,9 mld EUR zwiększyć się o dalsze 12,8%.

 

Eksport_w_październiku – prognoza KIG 

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.